Ekológovia odsudzujú dohodu ministrov o reforme agropolitiky

FOTO TASR/František Iván

Ministri členských krajín zodpovední za oblasť poľnohospodárstva a rybolovu v utorok (15.5.) vyzvali nahradiť ustanovenia na ochranu životného prostredia, ktoré odporučila Európska komisia, flexibilnejším systémom opatrení.

Ich rozhodnutie nebolo veľkým prekvapením, keďže ministri už v minulosti naznačili, že nemajú veľkú chuť vytvárať podmienky pre spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP), na základe ktorých by priame platby pre farmárov boli spojené s opatreniami na znižovanie emisií skleníkových plynov a redukcii znečisťujúcich látok.

Európsky výbor pre životné prostredie (EEB), ktorý združuje koalíciu zelených skupín, loboval za zavedenie silnejších environmentálnych postupov pri vyplácané platieb v poľnohospodárstve a obvinil ministrov zo „sabotáže“. Ministri totiž zostrelili tri základné ustanovenie, ktoré navrhla Komisia v snahe zlepši environmentálne postupy farmárov.

„Týmto pokusom sabotovať ekologizáciu CAP riskujeme, že sa ohrozí táto asi posledná príležitosť poskytnúť legitímnosť CAP,“ uviedla Faustine Defossez z EEB.

„Pod zámienkou zjednodušenia Rad nielen zlyhá pri ospravedlnení toho, prečo sa tak obrovská suma peňazí EÚ míňa na CAP v čase, keď sú vlády v Európe nútené robiť bolestivé škrty vo výdavkoch, ale tiež to zvýši administratívne bremeno,“ dodala.

Tony Long, riaditeľ oddelenia WWF pre európsku politiku, označil utorkové rozhodnutie za „skutočne skľučujúce“.

Plán európskej exekutívy na zvýšenie environmentálnej časti v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa sústreďoval na niekoľko bodov:

  • Rozšírenie plochy trvalého trávnatého porastu;
  • Využitie priamych platieb na povzbudenie farmárov k tomu, aby rotovali plodiny s cieľom znížiť množstvo používaných hnojív a pesticídov;
  • Zachovať najmenej 7 % pôdy na ekologické účely ako prostriedok znižovania emisií.

Komisár pre poľnohospodárstvo Dacian Cioloş označil tieto návrhy pre budúcu podobu CAP, ktoré predstavil v októbri 2011 – za „jednoduché a efektívne“.

Farmárske menu

Avšak ministri mali počas debaty v Bruseli iný názor. Podľa nich by sa tieto tri ciele mali nahradiť akýmsi „menu“, teda ponukou opatrení, z ktorej si sami poľnohospodári vyberú, hoci presne nešpecifikovali, z čoho konkrétne by sa mali vyberať.

„takýto flexibilný prístup by umožniť vziať do úvahy diverzitu poľnohodpodárstva v EÚ a vyhli by sme sa tak prístupu univerzálneho riešenia pre všetkých,“ uvádza sa v stanovisku Rady EÚ.

Podobné obavy sa objavili aj minulý rok počas rokovaní na pôde Európskeho parlamentu a tiež zo strany Poľska počas jeho predsedníctva.

Zástupcovia farmárov a tiež niektorí národní predstavitelia sa pred EP vyjadrili, že ekologické návrhy EK by mohli viesť väčšej administratívnej záťaži, či dokonca k tomu, že farmári sa radšej svojho podnikania vzdajú. Obhajovali najmä záujmy podpory malej produkcie a stimulovaním mladých farmárov k väčšiemu zapojeniu sa v sektore kde dominuje staršia generácia.