EP presadzuje úplný zákaz potravín z klonovaných zvierat

(zdroj: Barbara Eckstein/Flickr)

„Vzhľadom na negatívnym dopad na životné podmienky zvierat odmieta klonovanie zvierat na poľnohospodárske účely veľká väčšina spotrebiteľov. Klonovanie nie je na zabezpečenie dodávok mäsa v EÚ potrebné. Zákaz klonovania je teda otázkou európskych hodnôt a princípov,“ vyhlásila včera členka Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Renate Sommerová (EĽS).

Parlament v stredu prijal legislatívne uznesenie, v ktorom žiada úplný zákaz vstupu klonovania do všetkých fáz potravinového reťazca. Menej reštriktívne opatrenia, ako je označovanie výrobkov, by podľa poslancov neriešili obavy občanov. V návrhu smernice o klonovaní hospodárskych zvierat, ktorý Európska komisia predložila v decembri 2013, preto žiadajú viacero zmien.

Na spoločnej schôdzi výborov ENVI a AGRI (poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) zaznela požiadavka na úplne embargo na dovoz klonov a ich potomkov. Súčasťou reformy má byť aj povinná vysledovateľnosť pôvodu. Zákonodarcovia sa navyše zhodli, že spoločná legislatíva má byť nariadením a nie smernicou.

Spravodajkyňa návrhu Giulia Moiová (EFDD) tvrdí, že úplný zákaz je minimálnou požiadavkou a červenou líniou, za ktorú nebudú poslanci ustupovať: „Sme si dobre vedomí toho, že klonovanie je v niektorých tretích krajinách, s ktorými únia obchoduje, povolené. No nemôžeme dovoliť, aby sa tieto produkty umiestili na trh v EÚ.“

Parlamentný text odsúhlasilo 82 poslancov, ôsmi hlasovali proti.

Májové stanovisko Výboru EP pre medzinárodný obchod vysvetľuje, že v súčasnosti sa klonovanie využíva väčšinou na produkciu plemenných zvierat, pričom potraviny, ktoré by sa do únie dostávali, by boli získané najmä z potomstva klonov.

Kým v EÚ sa zvieratá na potravinárske účely neklonujú, v USA, Argentíne, Brazílii či Kanade je to bežná prax.

Od roku 1997 sa na klonované potraviny vzťahuje nariadenie o nových potravinách. Odvtedy až doteraz nepožiadal žiadny európsky podnik o povolenie uviesť na trh potraviny z klonov.