EÚ aj Slovensko plánujú omladenie v poľnohospodárstve

(zdroj: Berit Watkin/Flickr)

Talianske predsedníctvo minulý mesiac preložilo na rokovanie Rady EÚ pre poľnohospodárstvo informácie o posilňovaní politík EÚ v tejto oblasti. Dokument priznáva, že v agrárnom sektore pretrvávajú bariéry, ktoré mladým bránia v podnikaní.

Taliani tak zároveň dali za pravdu predstaviteľom Európskej rady mladých farmárov (CEJA), ktorí niektoré z uvedených výhrad prezentovali už dlhšiu dobu.

Problematický zostáva najmä prístup k výrobným faktorom. Získať pôdu či dostatočné finančné zázemie by mladým farmárom mohli zaistiť návratné pôžičky za nižšie úrokové sadzby. V októbri to navrhli zástupcovia CEJA.

„Som rád, že ministri EÚ počuli volanie mladých ľudí a pochopili význam konkrétnych a praktických nástrojov,“ vyhlásil predseda CEJA Matteo Bartolini.

Rovnakú možnosť získať úver pre všetkých európskych poľnohospodárov do 40 rokov by mohla zaisťovať Európska investičná banka (EIB). Bartolini preto nedávno eurokomisárovi pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philovi Hoganovi predostrel plán na vytvorenie Európskej bankovej záruky pre mladých farmárov.

Slovenská reflexia

Vláda SR na konci minulého mesiaca schválila Koncepciu podpory malých, mladých a rodinných farmárov. Z hľadiska prijatých opatrení koncepcia odzrkadľuje európsku diskusiu.

Mladí poľnohospodári majú mať uľahčený dlhodobý prenájmom pôdy od Slovenského pozemkového fondu a po preukázaní požadovanej praxe môžu získať aj nenávratný príspevok vo výške 50 tisíc eur.

„Požiadavka dostatočnej odbornej spôsobilosti ako aj stanovenie určitých kritérií procesu zakladania podniku pre mladého farmára, bude špecifikovaná v definitívnej podobe Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020. To je neustále v štádiu bilaterálnych rokovaní s Európskou Komisiou,“ doplnilo pre EurActiv.sk Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV).

Združenie mladých farmárov na Slovensku (ASYF) aktivitu ministerstva uvítalo. Horšie však už vníma jeho požiadavku, aby sa mladí poľnohospodári sústredili na najrizikovejšie sektory, akými sú zeleninárstvo a ovocinárstvo či živočíšna výroba.

„Je logické, že snahy MPaRV vedú k posilneniu sektorov, kde treba najviac pracovnej sily,“ hovorí predseda združenia Bálint Pém. No vysoká volatilita cien, neistá návratnosť investícií a silná konkurencia v podobe obchodných reťazcov podľa neho predpovedá „ťažký osud“ mladých začínajúcich agropodnikateľov.

„Dnes vidíme, že aj etablovaní slovenskí pestovatelia ovocia volajú o pomoc pre silný prepad cien, ale situácia je podobná aj so zeleninou. Koncepcia nerieši odbyt,“ dodal Pém.