EÚ dá miliardu na rozvojovú pomoc

Prijatá správa je kompromisom medzi europoslancami, Radou a Komisiou. Umožňuje, aby EÚ v 2008-2010 poskytla miliardu eur do Krízového nástroja potravinovej pomoci. Peniaze sú určené na riešenie nedostatku potravín v rozvojovom svete – hnojivá a semená pre farmárov, či priama potravinová pomoc.

Pôvodný návrh Komisie počítal s tým, že peniaze prídu z európskeho rozpočtu na Spoločnú poľnohospodársku politiku. Rast cien potravín totiž zvýšil príjmy farmárov v EÚ a tak ostalo mnoho prostriedkov nedočerpaných. Niektoré členské krajiny sa však postavili zásadne proti.

Nakoniec bude 760 miliónov pochádzať z nástroja flexibility a Krízových potravinových rezerv, ďalších 240 miliónov z presmerovania fondov neurčených pre žiaden špecifický účel.

Írsky centristicko-pravicový europoslanec Gay Mitchell, autor prijatej správy, odsúdil fakt, že „sily v Parlamente a Rade“ zablokovali plán využiť prebytky poľnohospodárskeho rozpočtu.

„Spôsob, akým museli byť niektorí k dohode dotlačení, kontrastuje so schopnosťou Rady nájsť miliardy na vykúpenie bánk“, zdôraznil Mitchell.

Kompromis rozložil poskytnutie peňazí na tri roky, Parlament a Komisia dúfali v kratšie, dvojročné obdobie.

Medzinárodné potravinové agentúry vyjadrili znepokojenie, že členské štáty jednoducho stiahnu potrebné fondy z národných potravinových rezerv, čo by pomoc úplne znehodnotilo.

„Hoci sa nám podarilo zabezpečiť dodatočných 760 miliónov pre nástroj potravinovej pomoci, skutočne nové peniaze to budú len v prípade, že sa členské štáty nevrhnú na vlastné rozpočty rozvojovej pomoci, či neznížia svoje záväzky voči ODA“, komentovala Fiona Hall, tieňová spravodajkyňa liberálov (ALDE) vo Výbore EP pre rozvoj.