Eurofondy mimo NSRR

Prvá skupina operačných programov mimo Národného strategického referenčného rámca, z ktorých môžu slovenské subjekty v rokoch 2007-2013 čerpať, je zameraná na rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. V druhej sú operačné programy určené pre rozvoj cezhraničnej a územnej spolupráce.

Riadiacimi orgánmi sú slovenské inštitúcie, prípadne inštitúcie v susedných krajinách (pri cezhraničnej a územnej spolupráci). Každý operačný program má špecifické pravidlá pre čerpanie prostriedkov – oprávnené územia a žiadatelia, podporované aktivity a pod.

EurActiv.sk postupne v sérii desiatich článkov predstaví tieto operačné programy, ich zameranie, typy subjektov ktoré môžu žiadať o podporu, i kontaktné údaje. Po uzavretí série budú informácie prehľadne zaradené v časti Prehľad fondov.

Začíname popisom Operačného programu Rozvoj vidieka 2007-2013.