Európski farmári sa búria proti obmedzeniu emisií

Zdroj: TASR

Európsky parlament túto stredu odhlasuje správu o revízii smernice o národných emisných stropoch, v ktorej vyzývajú Komisiu, aby prisnila limity pre emisie znečisťujúcich plynov ako oxid siričitý, čpavok, metán a oxidy dusíka.

Najväčšie záujmové združenie európskych farmárov už europoslancov varovalo, že ak príjmu prísnejšie kritériá pre poľnohospodársky sektor, prestanú podporovať Európsku úniu.

Vo viacerých krajinách, vrátane Francúzska, tvoria farmári silnú voličskú základňu. Environmentálne skupiny preto vyzývajú europoslancov, aby neprikladali váhu „argumentom, ktoré sú v podstate vydieraním“.

„Výnimky z limitov na znečisťujúce látky pre farmárov by uprednostňovali veľké poľnohospodárske podniky, ktoré sú najviac zodpovedné za znečisťovanie ovzdušia, čo by rozhodne nebolo vo verejnom záujme,“ povedal pre EurActiv riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry Pieter de Pous.

Poľnohospodárstvo je pritom podľa odhadov Európskej komisie zodpovedné za 40 percent emisií metánu v EÚ a 95 percent čpavkových emisií. Hoci „životnosť“ metánu je iba krátkodobá, má oveľa silnejší dopad na otepľovanie planéty ako oxid uhličitý. Amoniak naopak spôsobuje okysľovanie a nitrifikáciu pôdy.

Budú emisné limity koniec farmárov v EÚ?

V revízii smernice o národných emisných stropoch sa Komisia po prvýkrát pokúša obmedziť do roku 2030 aj emisie metánu a čpavku a to o 30 a 27 percent. Europoslanci zvýšili ambicióznosť druhého cieľa až na 29 percent.

Najväčšie bruselské poľnohospodárske záujmové združenie Copa-Copega v piatok zaslalo europoslancom list, ktorý má EurActiv k dispozícii, v ktorom označili nové limity za „nepochybne škodlivé pre európsku poľnohospodársku komunitu, životné prostredie ale aj hospodárstvo ako také, pretože jediný spôsob ako ich dosiahnuť je znížiť produkciu v Európe a presunúť ju do krajín tretieho sveta“.

Generálny riaditeľ združenia Pekka Pesonen v liste tvrdí, že táto smernica nie je vhodná na stanovenie limitov pre metán, pretože ako skleníkový plyn by mal byť súčasťou klimatických a energetických cieľov pre rok 2030.

Osud metánu je otázny

Stredajšie hlasovanie europoslancov odhalí pozíciu Europarlamentu pred vyjednávaním s Radou ministrov. Obe európske inštitúcie sa musia dohodnúť na spoločnom znení predtým, ako sa revidovaná smernica stane zákonom.

Najväčšia frakcia v Európskom parlamente, Európska ľudová strana (EPP), už na rokovanie parlamentu predložila pozmeňovacie návrhy, ktoré odstraňujú limity pre metán a čpavok z návrhu smernice.  

Ministri životného prostredia členských štátov však na svojom júnovom stretnutí požadovali flexibilitu pri plnení európskych cieľov kvality ovzdušia. Stropy pre metán a čpavok zo svojho návrhu vypustili úplne.