Export cukru zo Slovenska bude asi minulosť

Nezhorkne nám cukor po reforme?

Pozadie:

Pre rok rok 2007 navrhuje EK znížiť produkciu cukru v EÚ-27 o 12 %.

Slovensko vstupovalo do Únie s kvótou naň 207 432 ton. V roku 2006 počas kampane ju cukrovary využili takmer na 100 %, vyprodukovali vyše 205-tisíc ton. V roku 2007 sa výroba prudko zníži. Od národnej kvóty treba odrátať 70 133 ton cukru, ktorej sa vzdala za finančné náhrady z reštrukturalizačného fondu spoločnosť Eastern Sugar a Fischer Boelovou požadovaných 12 percent, čo je niečo viacej ako 17,5 t cukru.

Otázky:

Na začiatku 90tych rokov minulého storočia pracovalo na Slovensku ešte 10 cukrovarov. Počas kampane 2003 / 2004 ich bola už len polovica. Vtedajšia priemerná ročná výroba cukru v našich cukrovaroch dosahoval menej ako tretinu (ca 33 000 t) priemernej výroby cukru na jeden cukrovar v EÚ (110 000 t).

Zatvorením cukrovaru Eastern Sugar v Dunajskej Strede sa zníži slovenská výroba cukru o približne 1/3. Dva zostávajúce cukrovary na Slovensku – Považský cukor v Trenčianskej Teplej (skupina Nordzucker Group) a Slovenské cukrovary Sereď (rakúska skupina Agrane) chcú pokračovať vo výrobe cukru.

Celkovú národnú bilanciu môžu cukrovary v Trenčianskej Teplej a Seredi zlepšiť, len ak využijú možnosť prikúpiť si z Bruselu zostatkových 10-tisíc ton cukru. Oba o toto množstvo majú záujem. V takom prípade sa bude na Slovensku produkovať približne 130 000 ton cukru.

Repná kampaň hospodárskeho roka 2005/06 patrila ukazovateľmi medzi
najpriaznivejšie v porovnaní s 90.rokmi, ale aj rokom predošlým:

  • 387 pestovateľov repy, 
  • úroda 52,16 t/ha,
  • spolu 1 732,61 tis. t cukrovej repy
  • cukornatosť 16,5%.

Základná cena cukrovej repy pri cukornatosti 16% je 47,67 € /t. V súvislosti so zavedením intervenčnej ceny cukru vstupom do EÚ ceny výrobcov cukru vzrástli.

Zahraničný obchod SR s cukrom sa po vstupe do EÚ zmenil. Dosiahol kladné saldo v rokoch 2004/2005 i 2005/2006. Vývoz  prevýšil dovoz o 71 tis. ton. 

Vlani pestovali slovenskí farmári cukrovú repu na ploche 27 000 ha. V roku 2007 odhaduje predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku Dušan Janíček pokles osevnej plochy na 18-tisíc hektárov. Repa sa úplne prestane pestovať v obvode cukrovaru Dunajská Streda. Situačná a výhľadová správa s takýmto poklesom nepočíta.

Európska únia vyrába dovedna okolo 18 miliónov ton cukru. Cieľom reformy je znížiť výrobu na 12 miliónov ton. Cukrovarnícke spoločnosti obmedzili alebo zrušili zatiaľ výrobu len v menších krajinách. Ani o jedno percento zatiaľ neklesla výroba v rozhodujúcich cukrovarníckych štátoch – Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Belgicku, Veľkej Británii a Poľsku.

Pozície:

“Nordzucker Group neuvažuje o reštrukturalizácii výroby v strednej Európe a má záujem rozvíjať výrobu na Slovensku,” vyhlásil pre Pravdu predseda predstavenstva Považského cukru Ivan Kardoš. Nemecká cukrovarnícka spoločnosť prestavala nákladom vyše jednej miliardy korún cukrovar v Trenčianskej Teplej. Ročne je schopná spracovať okolo stotisíc ton cukru, vlani ho vyrobila 80-tisíc ton. “Ako prvý cukrovar na území bývalého Česko-Slovenska sme získali certifikát manažérstva bezpečnosti potravín, čo je ďalší dôkaz, že chceme pokračovať vo výrobe,” povedal Kardoš. Na zvýšenie výroby je však čoraz menší priestor.

Podľa slov novej výkonnej riaditeľky Slovenského cukrovarníckeho spolku Soni Szentiványovej bude naša krajina z domácej výroby kryť už len vlastnú spotrebu. Jej predchodca Róbert Straka je nespokojný so situáciou kvôli viacerým faktorom: pestovatelia cukrovej repy stratia pomerne lukratívny zdroj príjmov z tejto plodiny, slovenský trh nebol pripravený na otvorenosť a prebiehal veľmi náročnou reštrukturalizáciou, čo ho znevýhodňovalo v konkurenčnom prostredí otvoreného európskeho trhu.

Komisárka Marian Fischer Boel žiada tieto výrazné trhové opatrenia kvôli zamedzeniu nadprodukcie: „Už viackrát som trhových aktérov a členské krajiny ohľadne cukru varovala pred nebezpečím, ktorému budú čeliť, ak sa nepodarí znížiť kvótu produkcie cukru, ako to popisuje reforma z minulého roka, Mojou najväčšou starosťou bolo, aby reštrukturalizačný fond pracoval tak, ako mal a nerentabilné podniky ho využili na možnosť odstúpiť od podnikania v sektore cukru – ale mnohé tak neurobili. A veľmi jasne som povedala: Ak sa nezníži kvóta výraznejšie, budú musieť všetci počítať s následkami.

V súvislosti s cukrovou reformou oznámila už minulý rok spoločnosť Eastern Sugar zámer zatvoriť tri cukrovary v Českej republike a po jednom v Maďarsku a na Slovensku. Komisárka Marian Fischer Boel v tom čase pri návšteve Slovenska v Skalici povedala, že nadvýroba cukru v Európe je taká vysoká, že sa musí znížiť výroba a všetci výrobcovia budú odškodnení. Europoslanec Peter Baco (NA, Slovensko) však komisárku upozornil, že Eastern Sugar zatvára v Európe cukrovary, ktoré vyrábajú cukor najefektívnejšie.

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:

  • 29. januára 2007: EK začala proces znižovania cukrových kvót
  • Február 2007: EK navrhne Rade ministrov návrh nariadenia Komisie znížiť výrobnú kvótu na cukor o 2 mil. ton ročne
  • Október 2007:  Určí sa konečné množstvo zníženej kvóty na cukor