Farmári obdržali priame platby ešte pred Vianocami

Krátka správa

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) za rok 2006 vyplatila farmárom k 15. decembru 2006 9,395 miliárd korún. V minulom roku to bola približne polovica (4, 52 mld. Sk). Ako uvádza v tlačovej správe ministerstvo pôdohospodárstva, v tomto roku sa podarilo vybaviť žiadosti farmárov v značnom predstihu.

Pre EurActiv.sk potvrdil hovorca SPPK, Stanislav Nemec, že podporné prostriedky na účty farmárov začali naozaj nabiehať rýchlejšie ako pred rokom a podľa komory sa platobná agentúra na úkony, ktoré sú s tým spojené zrejme dôkladne pripravila. Okrem iného aj preto netrvala na “zálohovom” vyplácaní časti priamych platieb, ktoré v tomto roku vzhľadom na nižšiu úrodu ťažiskových agrárnych komodít umožnila Európska komisia vyplácať skôr ako v decembri.

Celkovo bolo v priamych platbách vybavených približne 95 %  žiadostí z roku 2006, čo je aj rekord agentúry, uzatvára tlačová správa MP SR.

Pre Roľnícke noviny z 15. decembra 2006 potvrdila hovorkyňa MP SR, Magdaléna Fajtová, že minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa k 7. decembru 2006 odvolal z funkcie doterajšieho riaditeľa PPA Vadima Haraja a poveril vedením tejto organizácie Jozefa Nemšovského, riaditeľa Sekcie organizácie trhu PPA. Dôvody odvolania nespresnila.

  • Kam smerovali priame platby v roku 2006 ?
Účel platby
Suma v Sk
Plán rozvoja vidieka – znevýhodnené oblasti
2,9 mld. i
Žiadostí o priame platby na plochu 4,2 mld.
Doplatky na plodiny na ornej pôde 2,13 mld
Dotácie na zvieratá 228 miliónov