Fischer Boel: farmárov čakajú zásadné zmeny

EK chce ďalej reformovať poľnohospodársku politiku

Krátka správa

Dlhé roky sa v EÚ diskutuje o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP). Masívne dotácie a kvóty vyčleňujú tento sektor z trhového prostredia. To má za následok zvyšovanie cien poľnohospodárskej pôdy. To je najviac vypuklé vo Francúzsku, kde sa vyšplhali ceny týchto pozemkov do astronomickej výšky. Vlastníci tieto pôdy majú automatický určitý príjem z dotácií.

Komisárka Mariann Fischer-Boel v rozhovore pre Financial Times (30. decembra 2006) uviedla, že v budúcej dekáde čakajú na farmárov zásadné zmeny. Podľa nej je nutné razantne znížiť objem dotácií, ktoré sa toho času pohybuje vo výške 45 mld. eur ročne. Tento objem je garantovaný do roka 2013. Druhou dôležitou úlohou bude čo najrýchlejšie odstraňovanie netrhových zásahov do poľnohospodárstva.

„Myslím, že v budúcnosti uvidíme väčší počet farmárov na polovičný úväzok. Budú síce stále bývať na vidieky, ale okrem roľníčenia si budú privyrábať aj iným spôsobom,“ uviedla v rozhovore dánska komisárka a dodala, že si asi všetci uvedomujú budúci pokles objemu prostriedkov agrodotácií. Otázkou ostáva, ako sa tomuto procesu čo najlepšie prispôsobiť.

„Všetci si uvedomujú, že svet sa mení, i keď sa nám to nepáči“
Mariann Fischer Boel, komisárka EK

Do konca platnosti súčasných zmien o SPP (v roku 2013) sa musí uskutočniť celá rada zmien tak, aby reforma bola čo najmenej bolestivá. Chce tak začať už pri tzv. „health-checku“ v roku 2008, ktorý sa odzrkadlí pri zmenách v rozpočte 2008 / 09. Ide najmä p štátmi organizovaný výkup plodín za minimálne ceny (komisárka sa už pustila do intervenčného nákupu kukurice, budúci rok bude na rade zelenina, ovocie a vinársky sektor) a rušenie kvót, ktoré deformujú poľnohospodársky trh asi najviac. Tiež mieni presadzovať rušenie dotácií pre najmenšie farmy (v roku 2003 reforma SPP znížila oprávnenú výmeru pre agrodotácie na 0,3 ha, čo znamenalo pre SPP 200 000 maloroľníkov s pár kusmi dobytka) a sprísniť systém ich prideľovania vzhľadom na životné prostredie a pohodu chovaných zvierat.

No tieto kroky už asi čoskoro podrobí neľútostnej kritike veľmi silná agrárna loby nielen vo Francúzsku. Im odkazuje jasne Fischer Boel „Všetci si uvedomujú, že svet sa mení, i keď sa nám to nepáči“.