Francúzsky program posiela farmárov späť do školy

V školských laviciach na Poľnohospodárskej vysokej škole v meste Rethel po prvý raz zasadli mladí dospelí ľudia, aby sa zúčastnili trojdňového školenia, ktorého cieľom je podniknúť prvé kroky na ceste k založeniu si vlastnej agrospoločnosti. Tréning v celkovej dĺžke 21 hodín má z ôsmych účastníkov vo veku od 21 do 38 rokov spraviť budúcich farmárov. Počas jeho trvania si vypočuli skúsenosti ostatných farmárov a diskutovali o životaschopnosti svojich podnikateľských plánov a nápadov s odborníkmi z praxe.

Kurz zároveň potenciálnych poľnohospodárov informuje o rôznych skutočnostiach a rozhodnutiach, ktoré môžu ovplyvniť ich činnosť- vrátane pravidiel o miestnom podnikaní. „Akonáhle máte projekt, neváhajte a zavolajte nám. Máme k dispozícii špeciálnu pomoc a poradíme vám ako len môžeme,“ vysvetľuje Bénedicte Le Clézio z Poľnohospodárskej komory v meste Ardennes. Sama Le Clézio sa na týchto tréningoch zúčastňuje a dodáva, že je potrebné rozvíjať neprestajný dialóg medzi miliónom francúzskych farmárov a spoločnosťou, ktorý je životne dôležitý.

Tri dni tréningu budúcich farmárov sú zasvätené aj zvyšovaniu povedomia ohľadne problémov, s ktorými sa pravdepodobne stretnú, vrátane zníženia priamych platieb. Tie sú jedným z nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky, pomocou ktorej dotuje európske poľnohospodárstvo v snahe ochrániť ho pred konkurenciou. Ako hlavné dôvody toho, prečo sa mladí ľudia rozhodli farmárčiť, uvádzajú zdieľanú vášeň pre poľnohospodárstvo a túžbu byť sám sebe pánom.

Schéma PPP

Tréning je súčasťou schémy, ktorú francúzske ministerstvo poľnohospodárstva nazýva Personalizovaná profesionálna cesta (PPP). Tá má niekoľko krokov, ktorých súčasťou je vytýčenie si kariérneho cieľa, ohodnotenie potrebného dodatočného tréningu a „21- hodinový záťažový test“. V rovnakom čase prebieha aj zhodnotenie životaschopnosti podnikateľského plánu uchádzačov.

Program PPP v praxi funguje približne rok a zameriava sa špeciálne na farmárov, ktorí chcú začať podnikať v tejto oblasti. Keď je ich plán vyhodnotený ako životaschopný a podniknú sa potrebné kroky, farmári majú nárok na špeciálne granty vo výške osem až 17300 eur, zvýhodnené subvencované pôžičky, či daňové úľavy.

Uchádzanie sa o eurofondy? Nočná mora

Paradoxne ale nájsť a získať prostriedky z fondov EÚ na tento tréningový program sa ukázalo byť ťažkým orieškom. Regionálny orgán zodpovedný za rozvoj farmárskych štruktúr v regióne Ardennes Adasea sa pokúša získať eurofondy na financovanie kurzu už tri roky. Čiastka, ktorú požadujú je 29 tisíc eur, čo pokrýva približne 50 percent nákladov. Zvyšok prostriedkov pochádza práve z regionálnych orgánov. Chrystel Fourny, ktorá má program pre mladých farmárov v Adasea už 13 rokov na starosti hovorí: „Vyhovieť požiadavkám Európskeho sociálneho fondu je nočná mora“. Jej kolegyňa, poradkyňa pre žiadosti o prostriedky z ESF Stéphanie Martin dodáva: „Musíme uviesť číslo pri každej malej nákladovej položke. Napríklad musíme vyrátať množstvo známok, ktoré budeme budúci rok používať, alebo počet fotokópií.“

Napriek týmto byrokratickým prekážkam Adasea priznáva, že podávanie žiadostí sa od ich prvého pokusu v roku 2007 o získanie eurofondov zefektívnilo. „Dnes je to ľahšie,“ vysvetľuje Martin a uvádza: „Prispôsobili sme sa napríklad tomu, že vieme úplne odkontrolovať pracovný čas, ktorý sme strávili nad každou podávanou žiadosťou.“ Navyše, Adasea má v súčasnosti na regionálnom úrade spolupracujúcom so spoločnosťami a zaoberajúcom sa otázkami konkurencie a zamestnanosti v meste Châlons-en-Champagne (Direccte) svoju kontaktnú osobu. Rovnako je tomu aj na úrovni celého regiónu.

Tri roky bez eurofondov

Aj napriek tomuto pokroku sa stále nepodarilo odstrániť hlavnú prekážku. Kvôli tomu, že zodpovednosť za žiadosti o eurofondy sa presunula z jedného administratívneho orgánu na druhý, sa Adasei nepodarilo už tri roky získať prostriedky z ESF na zaplatenie tréningov PPP. V roku 2007 mal žiadosti na starosti miestny úrad pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (DRAF) a „neexistovali jasné inštrukcie,“ vysvetľuje Martin. Od roku 2009 je ale za projekty zodpovedný Direccte. „Všetko sa zreorganizovalo a sprehľadnilo, ale keďže musia zvážiť a skontrolovať po jednom každú žiadosť o financovanie, úradníci sú úplne zahltení a nemôžu podať všetky projekty načas,“ dodáva. Táto komplikovaná situácia generuje problémy s financovaním. „ESF si žiada zaplatené faktúry, ktoré potom preplatí. Ale keďže nemáme prostriedky na ich zaplatenie, tieto peniaze nedostaneme. Je to začarovaný kruh,“ uzatvára Martin.