Jahnátek: Európa nie je pripravená na zrušenie kvót na mlieko

Produkciu mlieka obmedzilo Európske hospodárske spoločenstvo ešte v roku 1984. Budúci rok sa éra kvót na mlieko v EÚ skončí.

Európska komisia chce zaistiť bezproblémový prechod mliekarenského sektoru na obdobie po zrušení kvót. Už v minulosti predstavila „mliečny balík“, ktorý má viesť k uvoľňovaniu trhu a predísť podobnej kríze ako v roku 2008.

Podľa správy Komisie o vývoji na mliečnom trhu z decembra 2012 sa kvóty stávajú „čoraz menej relevantné“. V Európe stúpa dopyt po mlieku a mliečnych výrobkoch a kvóty 1. apríla 2015 skončia.

Viacerí ministri v pondelok na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo vyjadrili potrebu posilniť bezpečnostnú sieť a zaviesť  istý garančný mechanizmus. Ustanovenia uvedené v reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP/SPP) treba údajne doplniť viac cielenými opatreniami, ktoré by účinne reagovali na nestálosť trhov. Iní ministri však opatrenia nad rámec súčasného stavu nepokladajú za potrebné.

„Dnes musíme za pochodu riešiť dva problémy. Rušiť kvóty, ale na strane druhej si pripraviť model, ako reagovať v čase krízy, keď nastane prebytok mlieka,“ uviedol  na bruselskom stretnutí slovenský minister Ľubomír Jahnátek.

Jahnátek pripomenul krízu sektoru v roku 2008, keď na prebytkoch mlieka členské štáty únie prerobili okolo 900 miliónov eur. Z tohto dôvodu bude podľa Jahnátka potrebné zriadiť európsky monitorovací výbor, ktorý by podobné krízy predvídal.

Jahnátek spresnil, že mapovanie situácie v tomto rezorte by sa malo diať nielen v meradle EÚ ako celku, ale aj v rámci jednotlivých regiónov únie, lebo menej produktívne regióny majú vyššie výrobné náklady, čo sa potom prejaví na cenách v obchode. Aj preto by podľa neho do tohto procesu mali byť vtiahnuté aj obchodné systémy.

Dodal, že "mliečny balík," ktorý EK spustila ako prvú fázu v mliekarenskom sektore, je pre Slovensko nepoužiteľný a pre našich farmárov to pomoc nepredstavuje.

Terajšie opatrenia únie podľa ministra nereflektujú možný pokles spotreby mlieka v budúcnosti. Za prípadné problémy spojené s nadprodukciou by mali byť v prvom rade sankcionované štáty, ktoré dnes prekračujú dohodnuté mliečne kvóty.

Na garančný mechanizmus nemajú jednotný názor ani ministri krajín V4. Kým Česká republika zastáva podobný názor ako Slovensko, poľské záujmy sa od nich líšia.

EK v júni predstaví správu, ktorá by mala podrobne zmapovať situáciu na trhu v Európe a načrtnúť prístupy, ktoré v pondelok jednotlivé členské štáty zadefinovali.

(EurActiv/TASR)