Jahnátek hľadá spojencov proti silným obchodným reťazcom

Ľubomír Jahnátek, (zdroj: TASR)

Počas končiaceho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine nastolilo Slovensko otázku zneužívania ekonomického postavenia v potravinárskom reťazci. K bratislavskej deklarácii, ktorá žiada spoločný rámec pre správanie sa obchodných reťazcov v rámci celej EÚ, sa v máji pripojili Bulhari, Rumuni a Slovinci. [EurActiv.sk, 20. 5. 2015]

Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek v utorok predstavil agendu V4+3 na zasadaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Luxemburgu. Slovenská iniciatíva údajne zaujala aj Portugalsko, Francúzsko a Litvu.

„Podporili našu iniciatívu a v rámci diskusií identifikovali rovnaké problémy, ako má Slovensko. Problematika obchodných reťazcov a zneužívanie ekonomickej sily sa zdá byť vážnym problémom v európskom priestore,“ povedal Jahnátek pre TASR .

V minulosti sa Európska komisia rozhodla riešiť nekalé obchodné praktiky v potravinárstve odkazom na dobrovoľné iniciatívy. Slovensko napriek tomu trvá na tom, že eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan má do januára 2016 vo veci vypracovať isté návrhy. V súčasnosti už podľa ministra prebieha analýza trhu a jej výsledky majú byť k dispozícii práve na začiatku budúceho roku.

Ľubomír Jahnátek doplnil, že SR môže v druhej polovici roku 2016 „zdediť“ diskusiu o nerovnom postavení predajcov a potravinárov, ktorú aj sama vyvolala. „Ja by som bol celkom rád, keby sa problematika obchodných reťazcov dostala na stôl počas slovenského predsedníctva, vzhľadom na to, že my sme krajina, ktorá to iniciovala v rámci celej EÚ a bolo by dobré, keby sme našli riešenie.“

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) hodnotí tieto informácie kladne. „V tejto súvislosti by sme privítali, ak by sa medzi agendu SR počas polročného predsedníctva dostala aj podtéma, ktorá s obchodnými reťazcami priamo súvisí – a to spustenie oficiálneho monitoringu marží v potravinovej vertikále,“ povedala pre EurActiv.sk hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Objektívny pohľad na prerozdelenie marží by podľa Holéciovej pomohol znížiť dominantné postavenie obchodných reťazcov a zmiernil úpadok domácej prvovýroby. SPPK dodáva, že ďalším riešením nerovnej trhovej sily môže byť aj vertikálna a horizontálna koncentrácia výrobcov a spracovateľov.

EurActiv.sk/TASR