Jesenné „eurokauzy“: Diaľnice a agrodotácie

Pozadie:

 
Komisia vyslovila pochybnosť, či Slovensko neporušilo pravidlá Únie pri výbere stavebnej firmy na žilinskú diaľnicu. Doterajšie zdôvodnenia SR nepostačujú. EK sa začala zaujímať tiež o kartel, z ktorého obvinili vyšetrovatelia Protimonopolného úradu SR (PMÚ SR) šesticu firiem, ktoré sa zúčastnili verejnej súťaže na budovanie nového diaľničného úseku tatranskej diaľnice. Tento úsek je z 80 % spolufinancovaný z fondov EÚ.

Odchod štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva Mariána Záhumenského médiám bez podrobnejšieho vysvetlenia oznámil koncom októbra premiér Robert Fico. Živú diskusiu pred jeho abdikáciou vyvolali pridelené agrodotácie na tabak firme, ktorá je prepojená na už bývalého štátneho tajomníka.

Otázky:

  •  Komisia žiada od SR vysvetlenie k verejnej súťaži a obvineniu z kartelu

Podľa informácii denníka Pravda (30. október 2006) sa úsek Hričovské Podhradie – Strážov mal budovať z prostriedkov Kohézneho fondu na roky 2007 – 2013. Kvôli záväzkom vlády voči strategickému investorovi pri Žiline sa SR musela ponáhľať s dostavbou tohto považského úseku. Komisii sa nepáčia kritériá investora stavby – Národnej diaľničnej spoločnosti pri vyhodnocovaní súťaže na stavebnú spoločnosť. Ide o 7,5 kilometra diaľnice za 5,3 miliardy korún.

Ako ďalej píše Pravda, rezort dopravy predložil do vlády dokument s informáciou o stanovisku Bruselu. Vo vládnom materiáli sa uvádza, že Komisia neakceptuje slovenské vysvetlenie k výberu firmy v súťaži. “SR si nesplnila svoje povinnosti” a Komisia žiada, aby Slovensko ,,prijalo opatrenia na nápravu”.

Podľa pravidiel EÚ je jediným kritériom pri bodovaní uchádzačov cena.

Brusel nesúhlasil, že v hodnotení mala cena 95 % váhy a ostatných 5 % boli referencie firmy z minulosti, pôvodne to malo byť dokonca 15 %, tiež sa Komisii nepáčia zmeny pravidiel počas trvania tendra. Podľa pravidiel EÚ je jediným kritériom pri bodovaní uchádzačov cena.
 

  • Podozrenie na tatranskej diaľnici

Podozreniu z  kartelovej dohody pri verejnej súťaži na úseku diaľnice Mengusovce – Jánovce popod Tatry bude čeliť viacero významných slovenských stavebných firiem. Hrozí im rekordná pokuta udelená PMÚ SR –  1,35 miliardy Sk a aj to, že možno prídu o možnosť zúčastňovať sa verejných tendrov na štátne zákazky.

Obmedzenie sa nemusí týkať len Slovenska, ale aj ostatných krajín Európskej únie. Komisia má výhrady, že firmy podozrivé z kartelu sa mohli zúčastniť na ďalších diaľničných tendroch vyhlásených Národnou diaľničnou spoločnosťou a dokonca v niektorých zvíťazili a teraz stavby stavajú.

Kartelové správanie šiestich firiem potvrdil po podaní rozkladu Protimonopolný úrad SR a firmám rozposlal už druhostupňové rozhodnutie. Konanie sa týka 6 stavebných firiem. Podľa informácií poskytnutých EurActiv hovorkyňou úradu Alexandrou Bernáthovou, rozhodnutie nenadobudlo ešte právoplatnosť, nakoľko jeden z účastníkov si ho neprevzal. Po nadobudnutí právoplatnosti začnú plynúť lehoty firmám na zaplatenie pokuty a možnosti podania žaloby na Najvyššom súde. Súd bude môcť  prihliadnuť na vážne dôvody a vydať predbežné opatrenie, ktorým dočasne pozastaví vykonateľnosť rozhodnutia PMÚ a zaplatenie pokuty.

“Komisia v liste žiada, aby sa prijali určité opatrenia, ak sa podozrenie z cenovej koordinácie potvrdilo a požaduje spresnenie stavu problému. Ďalej upozorňuje, že cenová dohoda v súťaži o štátnu zákazku je vážny priestupok proti pravidlám Únie a mohol by viesť k obmedzeniu firiem v ďalších štátnych súťažiach”, uvádza Pravda. 

  • Priame platby na pestovanie tabaku

Už v minulosti viacero ministrov pôdohospodárstva malo farmy a dostali aj dotácie. Marián Záhumenský v pozícii štátneho tajomníka čelil v uplynulých dvoch týždňoch kritike opozície pre sporné dotácie spoločnosti, v ktorej mal majetkovú účasť. Sporné bolo údajne nové nariadenie ministerstva, na základe ktorého mala firma, v ktorej je akcionárom, dostať vyššie dotácie na pestovanie tabaku. Premiér a aj minister pôdohospodárstva sa štátneho tajomníka zastali.

Počas posledného októbrového víkendu sa opozícia s vládnou koalíciou sporila o výklad dotačných pravidiel, na základe ktorých by spoločnosť Agrocontract, kde Záhumenský je akcionárom, mala dostať dotáciu 4,4 milióna korún. Rozhodujúce malo byť európske nariadenie, a nie usmernenie vtedajšieho ministra Simona, na ktoré sa ovolávala opozícia a ktoré bolo podľa jej slov odobrené aj Bruselom.

Záhumenský odstúpil v utorok 31.októbra na základe osobného rozhodnutia. Podľa názoru viacerých médií bola dôvodom jeho odchodu údajne poľovačka na jeleňa v hodnote 300 000 Sk zaplatená z peňazí Štátnych lesov SR.

Pozície:

” Vysvetľovanie stanovísk medzi vládami členských krajín a EK je dvojstupňové”, potvrdil pre EurActiv hovorca ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) Marián Jánošík. Ďalej uviedol, že list Komisie, ktorým žiada o vysvetlenie ku kartelu bol SR oficiálne doručený v pondelok 30. októbra. Okrem iného EK v ňom SR žiada o stanovisko, či firmy, ktoré sa zúčastňujú tendrov financovaných z Kohézneho fondu a aj realizujú tieto zákazky, boli obvinené z porušenia hospodárskej súťaže. EK sa informuje hlavne z titulu, že jej legislatíva zakazuje účasť takýchto subjektov na verejných zákazkach financovaných z fondov Únie na niekoľko rokov. Druhý list sa týka tendra na žilinskú diaľnicu je už stanoviskom v druhom stupni. SR má podľa slov hovorcu čas do 18. decembra, aby zjednalo nápravu a týchto opatreniach informovala Komisiu.

Či má podľa našej legislatívy právoplatné rozhodnutie PMÚ vplyv na možnosti firmy, či subjektu  zúčastňovať sa na verejných tendroch na štátne zákazky odpovedala hovorkyňa PMÚ SR, Alexandra Bernáthová pre EurActiv nasledovne: „Podľa našich konzultácií s Úradom pre verjené obstarávanie naša právna úprava nezakazuje spoločnostiam, ktoré porušili zákon o ochrane hospodárskej súťaže sa aj naďalej uchádzať o štátne zákazky, kompetentný na zodpovedanie predmetnej otázky je ÚVO.”

“Úsek sa stavia od jesene minulého roka a preinvestovalo sa na ňom do 2,5 miliardy korún. Prvé štyri kilometre v polovičnom profile chceme už sprevádzkovať,” uviedol hovorca NDS Marcel Jánošík k vývoju situácie na žlinskej diaľnici.

Michael Mann, hovorca európskej komisárky pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer-Boel pre Pravdu 25.10 uviedol, že “nie je úlohou Komisie riešiť národné otázky okolo dotácií, iba určiť pravidlá na poskytovanie podpôr.” Komisia nebude posudzovať konkrétny prípad, poskytne len faktickú informáciu.
Komisárka Mariann Ficher-Boel sa v liste adresovanom premiérovi vyjadrila, že “platby pre tabak budú poskytnuté každému uchádzačovi, ktorý má nárok na SAPS – zjednodušené platby na plochu a mal tabakové kvóty v roku 2005”.

Miroslav Jureňa (ĽS – HZDS), minister pôdohospodárstva bol názoru, že pri tabaku nedošlo ku konfliktu záujmov a nevidel dôvod na odvolanie Záhumenského.

Zsolt Simon (SMK) bol však názoru, že v udalostiach okolo Mariána Záhumenského došlo k zneužitiu funkcie verejného činiteľa. Kritizoval premiéra, že sa obrátil na komisárku Fischer-Boel, ktorá sa mala vyjadriť, či Záhumenský mal nárok na vyššie dotácie pre firmu. “Ten list vyvoláva negatíva pre Slovenskú republiku v zahraničí, lebo poukazuje na to, že my sa nevyznáme v európskom práve,” dodal. 

Občianske združenie Euroiuris – Európske právne centrum sa vyjadrilo  prostredníctvom svojho právnika, Michaela Simana, že komunitárne právo porušilo ministerstvo pôdohospodárstva ešte pod Simonovým vedením. Simon podľa Simana nemal právo upraviť európske nariadenie o vyplácaní priamych platieb na tabak, o ktorom rozhodol v marci tohto roku. Farmári alebo firmy, ktoré sú nespokojné s týmto rozhodnutím, sa môžu odvolať na súd. Zmena pravidiel, ktorú vykonal Jureňa, je podľa Simana v súlade s európskou legislatívou.

Počas diskusie o agrodotáciách Marián Záhumenský bol presvedčený, že ministerstvo muselo odstrániť Simonovo nariadenie. “Bolo to vo verejnom záujme. Poškodené firmy, ktorým Simon nepriznal dotácie, mohli žalovať ministerstvo,” povedal Záhumenský.

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:

  • Zo svojej funkcie štátneho tajomníka MP SR odstupuje Marián Záhumenský
  • Budúci týždeň nadobudne právoplatnosť druhostupňové rozhodnutie PMÚ SR
  • O probléme s verejným obstarávaním na projekty financované z eurodotácií bude debatovať predseda slovenského Úradu pre verejné obstarávanie Béla Angyal v najbližších týždňoch s Bruselom
  • do 18. decembra SR podá stanovisko a správu o náprave pri problémoch s výstavbou diaľnic, na ktoré v liste upozornila EK