Komisárky si obľubujú blog

Mariann Fischer Boel

Krátka správa:

Mariann Fischer Boel zodpovedná v Európskej komisii za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa stala po Margot Walström, Janezovi Potočnikovi a Vladimírovi Špidlovi ďalšou z čelných predstaviteľov EÚ, ktorí komunikujú svoje názory a postrehy aj prostredníctvom vlastného internetového blogu.

Dánska komisárka začala sa s čitateľmi deliť o svoje názory a poukazuje na témy z poľnohospodárstva a vidieckej politiky, ktoré ju zaujímajú či trápia. Najnovšie je  to rozširujúca sa epidémia obezity v EÚ, zdravá výživa, či kvalita potravín. Čitatelia majú možnosť viesť s komisárkou internetovú debatu a ich postrehy neuniknú jej pozornosti.

Blog Mariann Fischer Boel nájdete tu.