Komisia chce zvýšiť transparentnosť agrárnych dotácií

zdroj wikimedia commons

Komisia musela návrh o príjemcoch priamych platieb predložiť dodatočne k nariadeniu 259/2008, ktoré zrušil Súdny dvor EÚ. Dôvodom bola nedostatočná ochrana osobných údajov.

Okamžite po vynesení rozsudku požiadala EK členské štáty o pozastavenie platnosti spornej časti nariadenia.

V novom návrhu Komisia zohľadnila výčitky súdu napríklad tým, že stanovila určité obmedzenia na zverejnenie informácií o príjemcoch poľnohospodárskej pomoci.

Na druhej strane nový návrh vyžaduje tiež detailnú informáciu o type pomoci a opis opatrení, na ktoré boli prostriedky alokované.

Cieľom návrhu Komisie je zvýšiť transparentnosť vynakladania s financiami európskych daňových poplatníkov. Rôzne platby farmárom tvoria druhú najväčšiu položku európskeho rozpočtu.

„V čase keď sa národne rozpočty mnohých členských štátov zmenšujú, považujem za nevyhnutné informovať občanov o pomoci zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky Únie,“ vyhlásil eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş na margo nového návrhu.

Posledný prieskum verejnej mienky Eurobarometer z roku 2011 ukázal, že 62 % európskych občanov podporuje zverejňovanie informácií o príjemcoch platieb zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky.