Komisia o biopalivách „len debatuje“, riešenie nenašla

Európska komisia stále ani interne nevyriešiť otázku budúcnosti biopalív, hoci sa v stredu stretli práve kvôli tejto problematike. Jablkom sváru medzi generálnymi riaditeľstvami pre energetiku a klimatické opatrenia sú nepriame zmeny ám využitia pôdy (ILUC), ktoré súvisia s výrobou biopalív.

Nepriame zmeny sú spôsobené nahradzovaním lesných a trávnatých porastov polí, na ktorých sa pestujú plodiny potrebné na produkciu ekologickejších pohonných hmôt. Táto premena krajiny ohrozuje potravinovú bezpečnosť, najmä v rozvojových krajinách, a ovplyvňuje ceny poľnohospodárskych komodít. Paradoxne tým zároveň zvyšuje množstvo emisií a čoraz viac odborníkov sa prikláňa k názoru, že niektoré biopalivá majú na životné prostredie skôr negatívny vplyv.

Viac než sto mimovládnych organizácií z celého sveta preto koncom apríla poslalo eurokomisárom otvorený list. V ňom EÚ žiadajú, aby prijala opatrenia, ktoré zabránia spomínaným negatívnym následkom spaľovania biopalív v Európe.

„Uhlíková stopa niektorých biopalív je dokonca vyššia než v prpade konvenčných fosílnych palív. EÚ riskuje svoju povesť ‘klimatického šampióna’, pokiaľ EK stále váha s ukončením podpory pre neudržateľné biopalivá," uviedol analytik Ján Doležal z českého think-tanku Glopolis, ktorý sa k otvorenému listu tiež pripojil.

Započítavať? Nie? Ako?

Brusel chce tento rok navrhnúť spôsob, akým by sa faktor nepriamych zmien započítaval do celkovej uhlíkovej náročnosti biopalív. Vďaka tomu by bolo jasné, ktoré palivá by mala Európa preferovať.

Generálne riaditeľstvo pre boj so zmenou klímy toto rozhodnutie podporuje, no DG pre energetiku má námietky. Komisári sa snažia presvedčiť obe strany, aby sa pokúsili dosiahnuť kompromis a spoločne vypracovali návrh právneho predpisu, ktorý by otázku ILUC vyriešil na európskej úrovni. Počas včerajšieho zasadania však nedošlo k žiadnemu konkrétnemu rozhodnutiu.

Komisári zvažovali 3 možné scenáre, ako sa s problémom ILUC vysporiadať. Podľa prvého by mali byť od roku 2016 povolené len biopalivá, ktorých využívanie zaisťuje zníženie množstva emisií o 60 % oproti klasickým palivám. V súčasnosti platí limit 35%. Nové opatrenie by tak vyradilo biopalivá vyrobené napríklad zo sójového alebo palmového oleja.

Druhá možnosť podporujú environmentálne organizácie. Počíta sa so zavedením špeciálnych ukazovateľov na zistenie nepriamych následkov spaľovania biopalív. Tieto ukazovatele by mali byť súčasťou smernice o kvalite paliva aj smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a podporovali by využívanie účinnejšieho bioetanolu a biopalív druhej generácie.

Tretia možnosť je kombináciou predošlých dvoch návrhov. Zdroje blízke EK uviedli, že väčšina Kolégia komisárov sa prikláňa skôr k druhej variante.

Mohlo by byť neskoro

Hovorca Greenpeace Sebastien Risso tvrdí, že stretnutie komisárov prinieslo len „zbytočné debatovanie, ďalšie váhanie a žiadnu konkrétnu akciu“. 

Nuša Urbančič z environmentálnej organizácie Transport & Environment verí, že už len to, že si EK uvedomuje význam ILUC, je pozitívny krok. „Zlou správou však je, že už niekoľko rokov čakáme na legislatívu, ktorá by pomohla túto situáciu nejakým spôsobom vyriešiť,“ dodala.

"Ďalšie otáľanie a váhanie," vyhlásil aj Robbie Blake z organizácie Priatelia Zeme. „Kým sa Európa vysporiada s faktorom ILUC, rastúca spotreba biopalív spôsobí len ďalšie odlesnenie a zvýšenie emisií uhlíka,“ povedal pre EurActiv.