Maďarsko chce predĺžiť zákaz predaja pôdy cudzincom

Slovenské oráčiny.

Prístupová zmluva umožnila Maďarsku zakázať predaj pôdy cudzincom do roku 2011. Budapešť sa snažila zabrániť tomu, aby úrodnú poľnohospodársku pôdu „vykúpili“ bohatí zahraniční investori.

Fidesz už v predvolebnej kampani sľuboval, že zákaz predaja pôdy predĺži. Nový maďarský minister poľnohospodárstva Sandor Fazekas pre agentúru Reuters povedal, že ak by s tým ostatné členské krajiny súhlasili, Maďarsko má možnosť predĺžiť zákaz o tri roky, do 2014.

„Nemyslím si, že zahraniční investori získajú obrábateľnú pôdu v Maďarsku“, povedal vo štvrtkovom rozhovore. „Predbežné rokovania už začali, hľadáme podporovateľov predĺženia moratória. Francúzsky minister (poľnohospodárstva) napríklad nedávno navštívil Maďarsko, a podporuje nás v tom.“

Vláda Fideszu chce zmeniť národnú legislatívu tak, aby mal štát prednostné právo pri nákupe pôdy. Podľa Fazekasa to má zabrániť špekulatívnym obchodom. „Samozrejme že štát nechce kúpiť každý pozemok. V prípadoch, keď to kúpia farmári…, ktorí chcú na ňom pestovať plodiny, štát samozrejme intervenovať nebude.“

Povedal tiež, že Maďarsko chce zachovať výšku priamych poľnohospodárskych platieb v rozpočte EÚ. Na jeseň sa má intenzívne rozbehnúť diskusia o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, na ktorú dá EÚ ročne 50 miliárd eur.

Podľa Fazekasa už Budapešť neformálne rokovala s ministrami pôdohospodárstva najväčších poľnohospodárskych producentov v Únii. „Krajiny, ktoré majú o poľnohospodárstvo záujem – doteraz sme o tom hovorili s asi 16 až 18 krajinami – zdieľajú náš názor.“ Menoval Španielsko, Írsko a nové členské krajiny zo strednej a východnej Európy.

„Hovorili sme tiež s Nemcami. V tomto sú niekde v strede. V tejto otázke sú otvorení, to je asi najviac, čo vieme povedať.“

Maďarsko zohrá dôležitú úlohu v rokovaniach o reforme poľnohospodárskej politiky a rozpočtu, ktoré Úniu čakajú. V prvom polroku 2011 preberá rotujúce predsedníctvo Rady.