Malí poľnohospodári majú problém uživiť sa. Komisia to chce zmeniť

Farmársky trh. FOTO: Pixabay

Európska komisia v stredu 16. augusta spustila verejnú konzultáciu o spravodlivosti v potravinárskom sektore. Zaujíma ju pohľad farmárov, občanov a iných záujmových skupín na fungovanie potravinového reťazca v EÚ.

Komisii prekáža, že malí farmári sú oproti veľkým sprostredkovateľom v nevýhodnej pozícii. Online konzultácia skončí 17. novembra, píše sa vo vyhlásení Komisie.

Problém zarobiť na seba

Mnohí farmári majú v súčasnosti problém zarobiť si na živobytie. Zasiahli ich najmä vysoké ceny výrobných vstupov v kombinácii s nízkymi cenami potravín a stratou niektorých vývozných trhov.

Malí producenti sú často ovplyvnení najviac. Nemajú dostatočnú vyjednávaciu silu pre výhodné dohody s veľkými distribučnými spoločnosťami ako siete supermarketov alebo producenti mliečnych výrobkov. Komisia pripúšťa, že sprostredkovatelia preto získavajú väčšinu zisku a farmári len minimum.

https://euractiv.sk/clanky/potravinarstvo/polnohospodari-v4-pisu-komisii-obchodne-retazce-zneuzivaju-postavenie/

„Farmári sú prvým článkom potravinového reťazca. Bez nich by neboli žiadne potraviny, ktoré by sa mohli spracovať, predať a spotrebovať. Napriek tomu sme si všimli, že často sú aj najslabším článkom,“ vyhlásil komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan.

Farmári žiadajú novú legislatívu

Pracovná skupina Komisie, ktorá mala za úlohu zhodnotiť poľnohospodárske trhy, minulý november zverejnila sériu odporúčaní na ochranu producentov v globálnom potravinovom reťazci. Ich súčasťou je napríklad väčšia transparentnosť na trhu, zlepšenie spolupráce medzi farmármi a lepší prístup k financiám.

„Farmári dnes dostávajú len osem percent z ceny chleba,“ vyjadril sa Pekka Personen, generálny tajomník asociácie európskych farmárov a družstiev Copa and Conega, pre EurActiv.com. Spustenie verejnej konzultácie víta.

„Chceme, aby bola na úrovni EÚ predstavená legislatíva, ktorá by riešila nekalé obchodné praktiky v potravinovom reťazci. Na jej dodržiavanie by mal dohliadať nezávislý orgán. Tí, ktorí zákony EÚ porušia, by mali čeliť tvrdým sankciám. Farmári zarábajú len 40 percent priemernej mzdy. Je preto nevyhnutné zlepšiť ich pozíciu v potravinovom reťazci a zabezpečiť, aby na trhu získali spravodlivý zisk.“

https://euractiv.sk/fokus/potravinarstvo/agropolitika-eu-po-roku-2020/

Riešením je skrátenie reťazca…

Jedno z riešení, ktoré sa v roku 2016 dostalo aj do uznesenia Európskej komisie je podpora krátkych potravinových reťazcov a čo najväčšie skrátenie vzdialenosti “z farmy na tanier”.

To podľa zástancov tejto myšlienky nielenže pomôže farmárom zvýšiť zisk, ale zníži aj dopad na životné prostredie. Vzdialenosť od farmára k spotrebiteľovi bude nižšia a ponuka vždy čerstvá a sezónna.

Prieskum Eurobarometer 2016 odhalil, že štyria z piatich občanov EÚ si myslia, že je dôležité posilniť postavenie farmárov v potravinovom reťazci.

… a kratšie platobné lehoty

Z prieskumu tiež vyplýva, že pri kratších potravinových reťazcoch dostanú farmári za svoje výrobky viac, keďže sa znižuje rola sprostredkovateľa. Z kratších reťazcov profitujú aj miestne ekonomiky – pracovné miesta ostávajú v regióne a malovýroba často potrebuje viac pracovníkov.

Stále je však potrebné aj širšie riešenie otázky príjmu farmárov. Čisto lokálna produkcia totiž nedokáže pokryť dopyt spotrebiteľov.

„Potravinársky systém v EÚ je komplexný, preto je potrebné posilniť aj ďalšie prostriedky proti nekalým obchodným praktikám. Napríklad skrátiť platobné lehoty,“ vyhlásil Pesonen.