Mladí farmári žiadajú vytvorenie garančného fondu

Poľnohospodárska krajina (zdroj: Gianni del Buffalo/flickr)

„Nechceme zmeniť alebo nahradiť existujúce štátne nástroje, no chceme zaistiť, aby mal každý mladý farmár v Európe rovnakú možnosť  získať úver. A to bez ohľadu na členský štát, v ktorom podniká, alebo na finančné zázemie, z ktorého pochádza,“ povedal predseda organizácie CEJA Matteo Bartolini.

Reformovaná Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP/CAP) má priniesť viacero nástrojov na príliv inovácií a na generačnú výmenu v sektore. Podľa zástupcov mladých farmárov to bude možné len vďaka zabezpečenému prístupu k úverom od národných bánk, ideálne za nižšie úrokové sadzby. Malo by sa tak diať zásluhou novovzniknutého Európskeho garančného fondu v EIB.

Mladí podnikatelia do 40 rokov by návratný finančný príspevok získali po splnení určitých kritérií a po predložení dôveryhodného plánu, vysvetľoval Bartolini na neformálnom stretnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Miláne.

Celoeurópsky nástroj prekoná národný

Navrhovatelia predpokladajú, že banková záruka na európskej úrovni by mala omnoho väčší význam ako jednotlivé národné iniciatívy. Tie podľa nariadenia Európskej únie navyšujú základnú priamu platbu pre mladých poľnohospodárov o 25 % po dobu piatich rokov od začiatku ich činnosti.

Slovenské ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV SR) tiež pre potreby mladých farmárov pripravilo novelizáciu zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Od 1. januára by sa pre nich mal stať prenájom pôdy jednoduchší.

„Prišli sme s myšlienkou podpory mladých a malých poľnohospodárov, ktorí na to, aby vôbec mohli začať podnikať, musia sa dostať k pôde. Takíto poľnohospodári by sa mali v podnikaní zamerať hlavne na produkciu ovocia, zeleniny a na živočíšnu výrobu,“ uviedol šéf rezortu Ľubomír Jahnátek.

Podľa ministra by tak mohla vyrovnať pozícia týchto odvetví s rastlinnou výrobou, ktorá je u nás v rukách veľkých poľnohospodárskych podnikov.