Moderné technológie prenikajú do poľnohospodárstva

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan hovoril v nedávnom rozhovore pre EurActiv.com o technologickej revolúcii v potravinárstve. Použitie vyspelých technológií má zlepšiť každý stupeň dodávateľského reťazca: „Tieto inovácie zlepšia kvalitu rastlinnej produkcie, zdravie zvierat, ale tiež, čo je zásadné, kvalitu života pre poľnohospodárov.“

Mobilné aplikácie

Už 3 roky si časť írskych chovateľov vypomáha mobilnou aplikáciou Herdwatch. Keď zástupcovia farmárskeho združenia FRS skúmali, ako zvýšiť efektivitu agrorezortu v Írsku, zistili, že 90 % chovateľov dobytka pre spravovanie svojho stáda nepoužíva žiadny elektronický systém.

Dnes už vyše 1300 Írov používa aplikáciu, ktorá im aj bez internetového pripojenia pomáha s vybavovaním potrebnej evidencie a zlepšuje tak vysledovateľnosť vytvorených produktov. „Poľnohospodári sú typickí svojim nomádskym životným štýlom, vždy na cestách, a napriek zažitému vnímaniu sú veľmi technologicky vybavenou skupinou,“ hovorí Fabien Peyaud z FRS. Za menej ako 2 eurá mesačne dostali podľa neho farmári to, čo hľadali – skutočne mobilné riešenie, ktoré im šetrí čas aj peniaze.

Zmapujte si jedlo

Spoločný projekt mimovládnych organizácií z piatich krajín by mal spotrebiteľom odhaliť fungovanie a prepojenosť globálneho potravinového systému. Aplikácia Zmapujte si jedlo je zatiaľ vo výskumnej fáze. V apríli by konečná verzia programu mala umožniť skenovanie potravín na základe kritérií „férovosti“ a toho, nakoľko rešpektujú environmentálne pravidlá.

Zákazníci získajú informácie o použití pesticídov a GMO alebo o pôvode fair trade výrobkov. K dispozícii by tiež mali byť údaje o vzdialenostiach, ktoré jednotlivé ingrediencie prekonali. V súčasnosti sa na tieto účely vytvára rozsiahla databáza.

„Digitálne technológie sú v nastávajúcich rokoch pripravené zmeniť svet poľnohospodárstva a zásadne pretvoriť poľnohospodársko-potravinársky reťazec v Európe i mimo nej,“ povedal generálny sekretár združenia výrobcov techniky CEMA Adam Ulrich. Pre využitie maximálneho potenciálu digitálnej ekonomiky v agrárnom sektore by podľa neho mala Európska komisia spracovať strategický plán.