Poľnohospodárska politika bude viac o biodiverzite

(zdroj: Gilles San Martin/Flickr)

Európska komisia vydala v stredu hodnotenie Stratégie EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020. Za prvú polovicu sledovaného obdobia teraz európska exekutíva čelí silnej kritike zo strany environmentálnych mimovládnych organizácií.

Stratégia, ktorú únia prijala v máji 2011, mala za cieľ zastaviť ničenie ekosystémov a ich obnovu  do takej miery, aká bude do roku 2020 možná. Stredobodom stratégie je implementácia smernice o ochrane prirodzených biotopov, vrátane programu Natura 2000.

Stredajšia správa Komisie uvádza, že od roku 2010 nenastalo v oblasti poľnohospodárskych druhov a biotopov „žiadne merateľné zlepšenie“. Dokument preto vyzýva na väčšiu snahu o biologickej diverzity v poľnohospodárstve.

Jedným z kritikov neschopnosti riešiť zachovávanie druhov je organizácia Priatelia Zeme. „Priemyselné poľnohospodárstvo vytláča divokú zver. Politici musia urobiť omnoho viac na podporu trvalo udržateľných systémov, ktoré obohacujú prírodu,“ hovorí aktivista Robbie Blake.

Eurokomisár pre životné prostredie Karmenu Vella uviedol, že zo správy v mnohom dá poučiť: „Tu nie je miesto pre spokojnosť, strata biodiverzity by znamenala stratu systémov podpory života. To si nemôže dovoliť my, ani naša ekonomika.“

Občanov to trápi

Nedávny prieskum Eurobarometra ukázal, že 8 z 10 Európanov považuje vymieranie druhov za vážny problém, 55 % z nich to dokonca vníma aj v oblasti, v ktorej žijú.

Ľudstvo je za ochranu prírody zodpovedné podľa troch štvrtín opýtaných. Viac ako polovica občanov tiež súhlasí, že biodiverzita má vplyv aj na budúci ekonomický vývoj v spoločnosti.

Úloha novej SPP

Zelená politika má v Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP/SPP) rokov 2014-2020 kľúčový význam. Podľa najnovších údajov bude na ňu smerovať 62 miliárd eur, v minulom období to bolo 44,2 miliardy. Pre porovnanie, rozvoj vidieka dostane po novom 50,4 miliardy eur.

Hovorca Európskej komisie Daniel Rosario pre EurActiv.com povedal, že v rámci SPP existuje viacero nástrojov, ktoré poskytujú odpovede na otázky klimatických zmien a udržateľného poľnohospodárstva.

„Udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti klímy predstavujú jeden z troch hlavných cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky.“ Rosario dodal, že počnúc rokom 2015 zavádza SPP nový nástroj, ktorý bude tzv. zelená priama platba. Jej implementácia je povinná.

Hovorca vysvetľuje, že vyplatenie zelenej platby je podmienené diverzifikáciou plodín, udržiavaním trvalých pasienkov a oblasťou ekologického záujmu. Ich prínosy k biologickej diverzite, kvalite vôd a pôd a k ukladaniu oxidu uhličitého boli potvrdené.