Nové biopotravinárske pravidlá rýchlo napredujú

(zdroj: Európska komisia)

Trh s organickými potravinami rastie bezprecedentným tempom. Za posledných 10 rokov narástol trh s ekologickými potravinami štvornásobne. Európska únia preto čoskoro nahradí platné nariadenie o ekologickej výrobe čerstvým, ktoré relatívne novú legislatívu z roku 2007 prispôsobí meniacim sa podmienkam.

Návrh nariadenia, ktorý v utorok prerokoval Európsky parlament, nezaznamenal vážnejšie výhrady. Schválené znenie získalo 37 hlasov, štyria boli proti. Zákonodarcovia zdôraznili najmä potrebu zvyšovať produkciu v súlade s budovaním dôvery u zákazníkov. Komisia uvádza, že doteraz tomu stáli v ceste slabé systémy kontroly na jednej strane a vysoké administratívne zaťaženie na strane druhej.

„S našou pozíciou pred trojstrannými rozhovormi sme spokojní. Vieme však, že to všetko bude účinkovať len v prípade, ak za fungovanie organického poľnohospodárstva prevezmú zodpovednosť všetci aktéri,“ povedal utorňajšom zasadnutí Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieku (AGRI) poslanec Martin Häusling (Zelení/EFA).

Spravodajca návrhu v EP bude viesť parlamentnú skupinu pri ďalších rokovaniach s Radou EÚ. Europoslanci v porovnaní s pôvodným textom Európskej komisie žiadajú cielenejšie kontroly, no predpoklad, že každú prevádzku preveria aspoň raz ročne, zostáva v platnosti.

Opatrnosťou k dôvere

Výskyt nepovolených techník a postupov pri výrobe by sa mal preveriť na každom článku potravinárskeho reťazca. Jedným z preventívnych opatrení, ktoré si vyžiadal parlament, je aj zásada, že možné porušenie pravidiel povedie k odobratiu označenia až kým sa vec nevyšetrí.

Po roku 2020 by Komisia mohla do legislatívy uviesť minimálne hodnoty nežiaducich látok a tiež systém odškodňujúci tých pestovateľov, ktorých produkcia bola kontaminovaná bez vlastného pričinenia.

Parlament nepodporil zámer EK skoncovať so zmiešanými farmami. Podmienkou však má byť jasne oddelená výroba.

V oblasti dovozu sa má do piatich rokov odstrániť systém, podľa ktorého sa dovoz potravín z tretích krajín riadil podobnými, no nie identickými pravidlami.