Nové európske granty majú prilákať mladých farmárov

(zdroj: Vincent Lit/Flickr)

Európska komisia minulý týždeň zverejnila prieskum Eurostatu, podľa ktorého sa za 10 desať rokov výmera poľnohospodárskej pôdy v EÚ prakticky nezmenila. Výrazne však rastie koncentrácia pôdy v rukách majiteľov, keďže od roku 2003 do roku 2013 odvetvie opustili 4 milióny spoločností.

Súčasťou zverejneného dokumentu je aj štatistika vekových skupín v riadiacich pozíciách v poľnohospodárstve.  Podľa nej podniky najčastejšie vedú osoby staršie ako 65 rokov, v Portugalsku tvoria dokonca polovicu všetkého manažmentu.

Cieľ pritiahnuť mladých ľudí do poľnohospodárstva je o to naliehavejší, že iba v prípade Poľska a Rakúska je podiel riaditeľov do 35 rokov vyšší ako 10 %. Naopak na Cypre, v Dánsku a opäť v Portugalsku majú mladí farmári zastúpenie menšie než 2,5 %.

Výzva pre spoločnú politiku

Relatívne nízky počet mladých farmárov nie je pre Európsku úniu prekvapením. Reformovaná Spoločná poľnohospodárska politika (SPP/CAP) na tento fakt reagovala dodatočnými nástrojmi. Členským štátom tiež dala možnosť na podporu flexibilne využiť časť prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Komisia očakáva, že v súčasnom programovom období do roku 2020 tieto opatrenia využije 180 tisíc mladých farmárov.

Hovorca EK Daniel Rosario pre EurActiv.com doplnil, že SPP zahŕňa aj návrh Komisie, aby boli priame platby pre začínajúcich poľnohospodárov zvýšené o 25 % po dobu piatich rokov od ich vstupu do sektoru.

Zdroj EurActivu vysvetlil, že ak poľnohospodár zanechá svoje povolanie, väčšinou kvôli vysokému veku, tak jeho podnikanie prevezme jeden alebo viacerí konkurenti. Vedie to k poklesu množstva samostatných subjektov  a zároveň k vyššej efektívnosti.

„Výmera poľnohospodárskej pôdy zostáva relatívne stabilná, no rast výnosov a výrobných kapacít znamená, že sa európskemu poľnohospodárstvu stále darí zvyšovať výrobu,“ povedal Rosario. „V novej Spoločnej poľnohospodárskej politike je mnoho aspektov, ktoré jej pomôžu ďalej zvýšiť produktivitu a zlepšovať trvalo udržateľné výrobné metódy, vďaka čomu bude môcť spotrebovať menej a vyrobiť viac.“