Pestovanie biopotravín bude náročnejšie

(zdroj: spisharam/Flickr)

Európsky trh s ekologickými potravinami za poslednú dekádu narástol štvornásobne. Podľa čísiel, ktoré má k dispozícii Európska komisia, ich pestovanie zaberá v únii asi 5,5 % poľnohospodárskej pôdy a každoročne sa rozšíri o ďalších 500 tisíc hektárov.

V posledných rokoch však ponuka rastie pomalšie ako dopyt. Ekologické farmárstvo je spojené s väčšími vstupnými nákladmi ako konvenčné poľnohospodárstvo, má nižšie výnosy, ktoré môžu aj viac kolísať.

Experti varujú, že nové európske predpisy môžu ich situáciu ešte sťažiť. Niektorí dokonca predpovedajú pokles produkcie.

Nový komisár EÚ pre poľnohospodárstvo Phil Hogan krátko po uvedení po funkcie oznámil svoj plán prepracovať nariadenie (ES) č. 834/2007. Po svojom predchodcovi Dacianovi Cioloşovi zdedil návrh nariadenia, ktoré by mohlo začal platiť od roku 2017.

Legislatívny zámer počíta s prísnejšími pravidlami na výrobu aj dovoz. Zároveň sa prechod z bežného pestovania alebo chovu na ekologické stáva náročnejším a opačný trend stáva pravdepodobnejším, tvrdia kritici.

Hľadanie priorít

V Nemecku sa už teraz objavuje nespokojnosť s novými usmerneniami. V októbri všetky politické strany vo výbore Spolkového snemu pre výživu a poľnohospodárstvo vyjadrili nesúhlas s kompletným prepracovaním nariadenia EÚ.

Organické farmárstvo v Európe podľa nich ani dnes dostatočne nenapreduje. Šanci na rozvoj by sa preto nemalo brániť nadmernými legislatívnymi prekážkami.

Nové európske zákony budú ďalej prerokovať Rada EÚ aj parlament.

„Rada ministrov už nastolila pozmeňujúce návrhy,“ hovorí Felix Bloch z Generálneho riaditeľstva EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Naznačil, že niektoré požiadavky Komisie boli príliš vysoké.

Návrh nariadenia počítal s vytvorením jasnejších požiadaviek na bioprodukty vďaka zrušeniu niektorých osobitných predpisov a výnimiek, zákazu spoločného pestovania ekologických a konvenčných plodín a prísnejším kontrolám na dovážané výrobky.

Opatrenia majú za cieľ obnovenie dôvery spotrebiteľov, ktorú ohrozili potravinové škandály a záplava ekologických označení.

„Medzi stále novšími ekologickými značkami a tými zavedenými existuje reálna konkurencia,“ tvrdí Urs Niggli z Výskumného ústavu pre ekologické poľnohospodárstvo (FIBL). Zároveň varuje pred hroziacou stagnáciou.

Ak chceme zvýšiť výšku výnosu, ktorá je v súcastosti na úrovni 50 – 90 % konvenčného poľnohospodárstva, je potrebné viac inovácií do lepších techník hnojenia a chov odolnejších druhov, uviedol nemecký vedec.

Investícií je málo

Podľa nemeckého ministerstva pre výživu a poľnohospodárstvo (BMEL) bolo v roku 2013 6,4% z celkovej poľnohospodárskej pôdy v Nemecku v súlade so zásadami ekologického pestovania. Cieľom vlády, ktorý stanovila bývalá ministerka Renate Künastová, je dosiahnuť aspoň 20 %.

Existencia nejakej cieľovej hodnoty je sotva znateľná. Nemecko zo svojich vedeckých výdavkov dáva na biofarmárstvo menej ako 1 %, hovorí Niggli. Bundestag  za to nedávno kritizoval vlády kabinet, ale do rozpočtu na rok 2015 sa žiadne dodatočné nástroje nedostali.

„Nie je možné, aby sme do roku 2020 dosiahli 20 %, obzvlášť ak nevieme, ako bude vyzerá európska novela,“ povedal Clemens Neumann zo Spolkového ministerstva pre výživu a poľnohospodárstvo. Farmári potrebujú istotu plánovania a viac stimulov, dodal.

Organické = luxusné?

Poslanec Európskeho parlamentu za Stranu zelených Martin Häusling trvdí, že návrh Komisie robí z ekologického poľnohospodárstva „elitársky projekt“. To by sa podľa neho malo zmeniť, inak budú organické produkty dovážané a overovanie och kvality bude ťažšie.

V platnosti by mala ostať aj domáca kontrola importovaného tovaru. K výzvam na celoeurópsku agentúru v Bruseli, ktorá by podvody vyšetrovala, sa stavia skepticky. „K tomu by Brusel musel mať vlastný tým odborníkov. Bez nich by to bolo iba inšpekcia inšpekcie,“ povedal Häusling.