Podvodov s finančnými prostriedkami EÚ je menej

zdroj: flickr, autor: Public Domain Photos

V roku 2011 bolo v porovnaní s rokom 2010 zaznamenaných o 41 % menej prípadov údajných podvodov v rámci politiky súdržnosti a v oblasti poľnohospodárstva to bolo dokonca o 66 % menej. Vyplýva to z Výročnej správy Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ.

Celkovo sa počet podvodov, ktoré sa dotýkajú rozpočtu EÚ znížil o 35 %. Počet nahlásených nezrovnalostí dosiahol 1230.

„Zníženie počtu prípadov podvodov, ktoré majú dosah na rozpočet EÚ, ukazuje, že naše odhodlanie bojovať s týmto problémom začína prinášať svoje ovocie,“ reagoval komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algridas Šemeta.

Okrem prísnejšieho dohľadu k tomu však prispeli aj dva ďalšie faktory – uzavretie programového obdobia v oblasti politiky súdržnosti a stabilizovanejšie podávanie správ v rámci kontroly v poľnohospodárstve.

Celkovo sa odhalené podvody týkali 295 miliónov eur, čiže 0,2 % rozpočtu. EÚ pritom tieto prostriedky môže od dotknutých štátov vymáhať. Vlani takto na účet Komisie museli krajiny vrátiť dve miliardy eur.

Exekutíva vlani predložila viac ako tucet legislatívnych návrhov alebo iniciatív proti podvodom vzťahujúcich sa na finančné prostriedky Únie. Okrem vymáhania prostriedkov na európskej úrovni sa podľa nej zlepšilo aj vymáhanie od konečných príjemcov na národnej úrovni.

Vo svojej správe zároveň nalieha na členské štáty, ktoré dosahujú nízku schopnosť získať podvodne získané európske peniaze späť, aby túto situáciu zmenili.

„Komisia zotrváva na svojej politike nulovej tolerancie podvodov. Ani cent z prostriedkov daňových poplatníkov by nemal skončiť rukách podvodníkov. Komisia bude pokračovať v prijímaní opatrení na ochranu rozpočtu EÚ. Členské štáty musia v tejto oblasti takisto zvýšiť svoje nasadenie,“ apeloval komisár Šemeta.

Komisia štátom v správe konkrétne odporúča, aby prijali ďalšie opatrenia zamerané na prevenciu a odhaľovanie podvodov. Zároveň im vyčíta, že procesy pri vymáhaní prostriedkov sú príliš dlhé. Upozornila tiež, že pre súčasnú finančnú krízu sa počet pokusov o nepoctivé využitie európskeho rozpočtu môže zvýšiť.