Poľnohospodárska politika bude férovejšia, no nie jednoduchšia

(zdroj: John Morgan/Flickr)

Európsky parlament, Rada a Komisia v septembri 2013 dosiahli politickú dohodu aj o posledných nevyriešených bodoch reformy, na ktorej sa dohodli 26. júna 2013.

O novej poľnohospodárskej politike rokovali takmer 2 roky. Veľká časť právnych predpisov SPP v rámci 4 základných nariadení nie je doteraz definovaná. Neistota poľnohospodárov a ďalších zainteresovaných strán pretrváva v oblasti priamych platieb, rozvoja vidieka, tržných nástrojov aj v "horizontálnych" otázkach (financovanie a kontroly).

Riaditeľ ekonomických analýz na Generálnom riaditeľstve EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Tassos Haniotis vraví, že nová SPP bude v dôsledku výmeny v Komisii „zvláštna“. Na včerajšej bruselskej konferencii Good Food, Good Farming povedal, že motto reformy – spravodlivejšia, jednoduchšia, zelenšia – sa nemusí naplniť.

„Rozhodne nebude tak spravodlivá, ako by si to niektorí želali. Bude však jasne férovejšia než to, čo sme tu mali predtým,“ vyhlásil Haniotis.

Upozornil, že Spoločná poľnohospodárska politika tiež nebude jednoduchšia. Ekologické podporné režimy jej počas vyjednávania medzi európskymi inštitúciami pridali nové dimenzie zložitosti.

„Či bude SPP zelenšia je s otáznikom,“ povedal predstaviteľ Komisie. „Okrem 1 % percenta, ktoré ide na túto konkrétnu oblasť tu máme trvalý trávny porast, diverzifikáciu plodín, vplyvy na zmenu klímy, monitorovacie a hodnotiace rámce, ktoré nám umožnia zacieliť konkrétne opatrenia a účinný prístup pre veľmi konkrétne prostredie.“

Zmeny v poľnohospodárstve neurčuje SPP

Magda Stoczkiewiczová, riaditeľka európskej pobočky Priateľov Zeme, si myslí, že hlavné výzvy poľnohospodársku politiku ešte len čakajú.

„Potravinový systém, ktorý máme, nie je celkom udržateľný. Počas prebiehajúcich rokovaní o Transatlantickom obchodnom partnerstve čelíme potenciálnemu na oboch stranách Atlantiku. Štandardy sú rôzne a ich úplné zblíženie nebude možné. Sme presvedčení, že výhod bude málo a náklady budú na oboch stranách znášať občania a životné prostredie.“ Zdôraznila ďalej potrebu debaty o udržateľnosti miestnych ekosystémov.

Bývalá nemecká ministerka poľnohospodárstva Renate Künastová hovorí, že SPP kladie veľký dôraz na trh, čo Komisiu vedie k názoru, že občania a daňoví poplatníci stoja mimo neho.

„Trh samozrejme určí to, ako sa potraviny vyrábajú, ako intenzívne ich vyrábame, a ktoré hnojivá používame. Je tu však aj vplyv na pôdy a na ich stratu, na stratu plodín a druhov zvierat. Vtáky a včely sa sťahujú do miest, pretože už nemôžu žiť na vidieku. Takže trh zlyháva a je to na škodu spotrebiteľov.“

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker listom poveril nového eurokomisára Phila Hogana, aby hľadal spôsoby, ako 315 miliardový investičný balíček Komisie využije na posilnenie agrárneho sektoru.

Hogan má zabezpečiť, aby investície do rozvoja vidieka vytvárali rast a nové pracovné miesta na regionálnej aj národnej úrovni. Má navrhnúť zjednodušenie priamych platieb s ohľadom na zelenú politiku, rozvoj vidieka, kvalitu potravín a zeleninové a ovocné podporné schémy.

EurActiv.com