Poľnohospodárstvo na prahu reforiem

(zdroj: Carsten Frenzl/Flickr)

Európsky štatistický úrad Eurostat sa minulý mesiac obzrel za stavom poľnohospodárstva pred reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky (Common Agricultural Policy/CAP).

Poľnohospodárstvo následne zažilo rušný rok. Pokračovalo ruské embargo na potraviny z EÚ, no najvýraznejšou zmenou sa stalo ukončenie kvót na výrobu mlieka po 31 rokoch. Únia si od tohto kroku sľubovala väčší prienik na zahraničné trhy, no už čoskoro sa ukázalo, že európske mlieko bude čeliť tvrdej medzinárodnej konkurencii.

V posledných piatich dekádach je hospodársky význam poľnohospodárstva na ústupe. Kým v roku 2000 vytváralo odvetvie 2,2 % európskeho HDP, v roku 2014 to bolo už len 1,6 %. Eurostat sa však pri nedávnom zverejnení svojej štatistickej ročenky za rok 2015 sústredil skôr na pozitívne výsledky poľnohospodárov na starom kontinente.

V prvom roku platnosti reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky (platí od januára 2014) zaznamenala EÚ rekord v produkcii obilnín (332 miliónov ton). Je to asi 13 % globálnej výroby.

Marcel Jortay z Eurostatu hovorí, že poľnohospodárstvo aj naďalej zamestnáva vyše 20 miliónov Európanov v regiónoch, kde je len veľmi málo iných pracových príležitostí, čím môže výrazne prispievať k cieľom Európskej komisie v oblasti rastu, tvorby pracovných miest a investíciách.

Veľkosť európskeho poľnohospodárstva dokumentuje 10,8 milióna fariem, ktoré obhospodarujú 174,4 miliónov hektárov pôdy. V únii žije 88 miliónov kusov dobytka, vyše 84 miliónov ovcí a 148 miliónov ošípaných. Až 75 % poľnohospodárskej produkcie v EÚ zabezpečuje 7 štátov, pričom Francúzsko je s 18 % celoeurópskej produkcie naďalej kontinentálnym lídrom. Celkový agrárny produkt dvadsaťosmičky dosiahol v roku 2014 415 miliárd eur.

Slovenské špecifiká

Napriek pokračujúcim nedostatkom pri financovaní tunajšieho poľnohospodárstva dosiahlo Slovensko v poľnohospodárskej ročenke viacero hodnôt, ktoré naznačujú pozitívne smerovanie.

Slovensko v prieskume Eurostatu zaujalo ale aj tým, že má po Českej republike druhý najvyšší podiel farmárov, ktorý nie sú vlastníkmi pôdy (72,4 %). Kvôli neželanému trendu starnutia v celej Európe sú Slováci zamestnaní v poľnohospodárstve v porovaní s ostatnými skôr mladší. Napriek tomu vedúci pracovníci do 35 rokov riadia iba 8-10 % slovenských agropodnikov.

Domáce ekologické poľnohospodárstvo zaznamenalo od roku 2013 vysoký rast o viac než 10 % a aj podiel tejto pôdy na celkovej obrábanej výmere dosiahol takmer 10 %. Veľký cieľ spoločnej poľnohospodárskej politiky v podobe znižovania emisií dokázala SR v posledných dvoch dekádach vyjadriť polovičným znížením emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva.


Článok vznikol ako súčasť Špeciálu: Rozvoj vidieka v reformovanej SPP.


V rámci Špeciálu ďalej čítajte:

Hľadá sa liek na starnúce poľnohospodárstvo

Phil Hogan: Obchodné dohody neuškodili európskemu poľnohospodárstvu

EÚ o potenciálne rakovinotvornom herbicíde nerozhodla

Rozvoj vidieka päťkrát inak