Poslanci obhajujú zachovanie rozpočtu na agropolitiku

Členovia poľnohospodárskeho výboru podporili správu, ktorú vypracoval nemecký poslanec Albert Dess (EPP). Podľa poslancov by rozpočet reformovanej agropolitiky mal po roku 2014 ostať minimálne na nezmenenej úrovni, aby farmári boli schopní plniť výzvy spojené s potravinovou bezpečnosťou, environmentálnou ochranou a klimatickými zmenami.

Rozpočet na SPP v súčasnosti dosahuje 55 miliárd eur ročne, čo je 40 % celkových výdavkov Únie. Ide o prvú reakciu poslancov na dokument Spoločná poľnohospodárska politika v roku 2020, ktorý v novembri vydala Európska komisia. Budúci mesiac by sa správou malo zaoberať celé plénum.

Poslanci budú hrať významnú úlohu pri príprave legislatívy týkajúcej sa reformovanej a modernizovanej spoločnej agropolitiky. Celý tento proces bude prebiehať ruka v ruke s rokovaniami o novom rozpočtovom rámci od roku 2014. Komisia návrh predloží už o mesiac.

Medzi členskými štátmi sa už teraz vytvorili tábory. Jedna časť na čele s Francúzskom, Poľskom či Holandskom chce, aby bolo financovanie poľnohospodárstva zachované, kým Briti a Švédi volajú po výraznom obmedzení výdavkov.

Zelenšia SPP

Poslanci sú naklonení takému systému odmeňovania, v rámci ktorého by 100-percentné financovanie od EÚ získali tí farmári, ktorí sa rozhodnú pre udržateľné produkčné metódy a zdravý manažment vody, pôdy či energie.

Priame platby by podľa nich mali byť viac priamo napojené na zelené opatrenia či už znižovanie emisií, zachytávanie skleníkových plynov alebo energetickú úspornosť.

Spravodlivejšie prerozdelenie

Výbor ďalej žiada, aby boli prostriedky z rozpočtu na agropolitiku prerozdeľované spravodlivejšie. Podľa poslancov by každá krajina mala dostať minimálne percento z priemerných platieb, pričom priame platby by boli rezervované pre tzv. aktívnych farmárov, ktorých však ešte treba dôkladne definovať.

V súčasnosti 15 starých členských štátov dostáva na jedného farmára oveľa vyššiu podporu ako nové členské štáty. Niektoré platby dokonca idú do vreciek majiteľov pôdy, ktorí ju ani nevyužívajú na poľnohospodárske účely.

Poslanci podporili aj návrh Komisie na zavedenie stropu pre priame platby na farmára a navrhujú, aby sa výška odvíjala od miery zamestnanosti v sektore a environmentálnej ochrany.