Predajcom na farmárskych trhoch sa rozšíri pôsobnosť

„Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na mnohých predajcov tovaru, ktorí predávajú alebo majú záujem predávať na príležitostných trhoch alebo ambulantne, ako aj na organizátorov príležitostných trhov,“ uvádza sa v doplňujúcom materiáli k dnešnému rokovaniu vlády.

Zmena zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja bude prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní.

Predkladateľ návrhu – Ministerstvo hospodárstva (MH SR) verí, že sa rozšírením ponuky a najmä dostupnosti tovarov zlepšia možnosti výberu pre spotrebiteľov. Predpokladá pozitívny vplyv na tisíce až desaťtisíce subjektov.

Zároveň však ministerstvo pripúšťa aj negatívny vplyv na maloobchodné predajne, ktorým sa zvýši konkurencia a hrozí možné zníženie objemu predaja.

Zo zákona z roku 1998 po novom vypadne odsek, ktorý obmedzoval ambulantný predaj potravín v tej obci, kde sa prevádzkareň s predajom potravín už nachádza. Podľa starého znenia zákona sa v takejto obci mohli ďalej na trhoch predávať už len jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, balená zmrzlina a ovocie a zelenina.

Nová legislatívna úprava by mala farmárske trhy otvoriť aj pre malých domácich chovateľov, pestovateľov a pre výrobcov poľnohospodárskych produktov, uvádza sa v predkladacej správe.

Zákon sa však vzťahuje aj na ďalšie formy obchodovania s potravinami. Dotkne sa aj predaja z automatov či z hospodárskych dvorov.

Súčasťou novely bude aj zmena zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ktorú kritizovala Európska komisia za duplicitnú úpravu vzťahov.

„Nakoľko ide o smernicu charakteru maximálnej harmonizácie, členské štáty nie sú oprávnené prijať alebo ponechať v platnosti odlišnú právnu úpravu,“ zdôvodnil rezort hospodárstva.

Účinnosť zákona bude daná dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.