Priaznivé počasie bude mať na ceny potravín krátkodobý vplyv

Ceny kukurice a pšenice zaznamenali v ostatných týždňoch bezprecedentný pokles. „Bola to v podstate reakcia na aktualizáciu reportov amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA), ktoré v nich zvýšilo odhady produkcie a zásob na aktuálny a budúci rok,“ hovorí o vývoji na trhu s komoditami makroekonóm VÚB banky Andrej Arady.

Ceny obilnín, ktoré tvoria hlavnú zložku potravy vo svete, sa veľmi podobne vyvíjali aj na našom trhu. Dôvodom je priaznivý vývoj počasia v ostaných rokoch.

 V roku 2013 aj tento rok rástol domáci hektárový výnos pšenice. Situácia, kedy by sa výnosy z jedného hektára pšenice zvyšovali 2 roky po sebe, nastala takmer po dvoch dekádach.

„To, že je priaznivé počasie, by mohli pocítiť aj bežní spotrebitelia,“ myslí si Arady. Podľa banky vývoj cien potravín kopíruje vývoj trhu s poľnohospodárskymi plodinami s trojmesačným oneskorením.

Na Slovensku podiel potravín na celkovej spotrebe obyvateľstva klesá. Platí však, že čím vyspelejšia krajina, tým menej na ne občania vynakladajú prostriedkov. U nás zo 100€ nákupu putuje na potraviny 17 eur, v Nemecku len 11 eur.

V dlhodobom horizonte sa svet rastu cien potravín nevyhne. S rozvojom mimoeurópskych trhov sa bude tlak na zdržovanie stupňovať. Podporí ho aj rast chovu hospodárskych zvierat a biopalív.

Organizácia najrozvinutejších štátov sveta OECD vo svojom poľnohospodárskom výhľade na nasledujúcu dekádu počíta aj so zmenou stravovacích návykov a k prechodu  na stravu s vyšším obsahom bielkovín, tukov a cukru.

Prudké výkyvy v cenách potravín zabrzdia rezervy, ktoré si krajiny v súčasnosti vytvárajú, predpovedá OECD.

Nie všetkým poľnohospodárom sa darí rovnako

Ceny mlieka a mäsa na rozdiel od obilnín rastú. Dopyt v týchto sektoroch potravinárstva stále prevyšuje ponuku a tlačí na rast cien. Náklady na chov zvierat, ktorý bol poznačený viacerými chorobami, stúpali.

Mliekarenský sektor ovplyvňuje vysoká volatilita cien. Medzi členskými krajinami únie pretrvávajú rozdiely v dotačnej politike, ktoré následne vplývajú na nákladovosť výroby. Zbližovanie cien nepodporí ani rozdielna úroveň spotreby. Analytici predpokladajú, že deregulácia mliečnych kvót povedie k rastu produkcie predovšetkým v krajinách ako Nemecko alebo Rakúsko.