Príjemcovia poľno-platieb musia byť verejní

Podrobné informácie o všetkých príjemcoch platieb EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka budú musieť byť verejné. Rozhodla o tom Európska komisia. Nariadenie platí pre programovacie obdobie 2007 – 2013. Členské štáty musia najneskôr do 30. apríla 2009 zverejniť na príslušných webových stránkach “jasným a harmonizovaným spôsobom celé meno a obec a podľa možnosti aj PSČ každého príjemcu.” Cieľom je, aby “verejnosť bola informovaná o tom, koľko peňazí dostali jednotlivé osoby alebo spoločnosti,” uvádza sa v oficiálnej správe EK.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje na svojej stránke zoznam prijímateľov priamej podpory. Za rok 2007 ich je 27 534 a spolu si rozdelili 9,3 miliardy korún. Agentúra zverejňuje názov subjektu, registračné číslo, okres a sumu, ktorú získal, čo zodpovedá požiadavkám EK. Slovensku, rovnako ako ďalším novým členským štátom, vyplýva táto povinnosť ešte z obdobia predvstupovej pomoci a plní si ju od roku 2004.

“Nariadenie Komisie 259/2008 nepredstavuje pre Slovenskú republiku novú povinnosť, iba celoeurópsky záväznú legislatívnu oporu pre pokračovanie praxe zverejňovania informácií, ktoré PPA zabezpečovala od svojho vzniku,” uviedla Oľga Čelková z PPA.
Nové pravidlá tak budú zmenou najmä pre starú EÚ15.

“Ide o peniaze daňových poplatníkov, a preto je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, na čo boli použité,” zdôvodnila nové pravidlá komisárka pre poľnohospodárstvo Mariann Fischerová Boelová. Rôzne platby farmárom tvoria druhú najväčšiu časť rozpočtu EÚ (40%) a ročne predstavujú približne 41 miliárd eúr.

Komisia chce predovšetkým zvýšiť transparentnosť, čo by “zlepšilo spravovanie týchto fondov, pretože sa posilní verejná kontrola využívania peňazí,” uvádza komisárka Boelová.

Aktuálne sa problém korupcie v európskych prostriedkoch rieši v Bulharsku. Komisia dokonca zmrazila Sofii milióny eúr zo štyroch predvstupových fondov, vrátane SAPARD-u, ktorý slúži na podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.