Rok po: Nekalé obchodné praktiky v potravinárstve

(zdroj: lytadanger/Flickr)

Minulý rok viacero členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, naznačilo záujem o celoeurópsku legislatívu na predchádzanie nekalým obchodným praktikám vo vzťahu predajcov a potravinárov.

Komisia ich vo svojom oznámení odkázala na dobrovoľnú Iniciatívu dodávateľského reťazca (Supply Chain Initiative/SCI) a zákonnú úpravu nenavrhla.

„Sme presvedčení, že dobrovoľná implementácia je tou správnou cestou. SCI umožňuje, aby sa osvedčené praktiky dostali z Bruselu k správnym radám podnikov a následne k predávajúcim a ku kupujúcim. Ponúka rýchly, nákladovo efektívny a menej konkurenčný mechanizmus na podporu dobrých praktík ako základ pre obchodné vzťahy,“ hovorí generálny riaditeľ asociácie EuroCommerce Christian Verschueren.

EuroCommerce stojí za Supply Chain Initiative spoločne s ďalšími šiestimi veľkými potravinárskymi združeniami (FoodDrinkEurope či EuroCoop). Za 14 mesiacov od vyhlásenia iniciatívy získali do svojich radov 160 väčších a stredných podnikov a na vstup vyzývajú ďalšie.

Mnohí prvovýrobcovia považujú dopady podobných dobrovoľných akcií za iluzórne. Naďalej preto naliehajú na sprísňovanie domácej zákonnej úpravy. Podľa EuroCommerce by mali s vyvodením negatívnych záverov počkať, až kým nebude celý mechanizmus plne funkčný.

Nepomer zastúpených strán

V niektorých krajinách sa do SCI zapojili aj poľnohospodárske organizácie, no tvoria len nepatrný zlomok účastníkov (asi 6 %). Tvorcovia dobrovoľnej platformy v prvej výročnej správe tvrdia, že o jej efektivite je predčasné hovoriť.

Európska komisia v júli 2014 poznamenala, že bez účasti podnikov s veľkou vyjednávacou silou nebude riešenie neférových obchodných podmienok možné. K zásadám SCI sa však prihlásili aj medzinárodné reťazce ako Ahold, Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl či Tesco.

Malí výrobcovia naopak so zapojením sa váhajú. Obchodné vzťahy v potravinárstve pritom charakterizuje najmä veľký počet malých firiem na strane ponuky.

Súčasťou výročnej správy SCI je aj prieskum spokojnosti. 73 % respondentov je s fungovaním organizácie spokojných. 32 % zapojených už zaznamenalo isté zlepšenie v dodávateľských vzťahoch.