Situácia farmárov vplýva na celú úniu

poľnohospodárstvo, farmári,

Ministerka Gabriela Matečná a Jerzy Plewa z DG AGRI (zdroj: EU2016 SK/Flickr)

Ministri poľnohospodárstva EÚ dnes v Bratislave pokračovali v debatách o postavení farmárov v dodávateľskom reťazci. Slovensko si nastolenie témy zvolilo ako jednu zo svojich priorít.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná už dopredu avizovala diskusiu o spájaní poľnohospodárov do odbytových združení, spravodlivom rozdelení marží a o nekalých obchodných praktikách. „Chceme poukázať na to, že v súčasnosti poľnohospodár nie je ten, kto určuje ceny, pretože má v celom tom potravinovom reťazci veľmi slabú pozíciu a to by sa malo zmeniť,“ vyhlásila v pondelok Matečná.

S nekalými obchodnými praktikami bojuje už dvadsiatka krajín

Druhý deň neformálnej Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo nahradil komisára EÚ Phila Hogana šéf špecializovaného Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI) Jerzy Plewa. Debatu o postavení prvovýrobcov oceňuje a tvrdí, že budú nasledovať ďalšie kroky.

Pracovná skupina pre poľnohospodárske trhy (Agricultural Markets Task Force/AMTF) ešte počas slovenského predsedníctva predloží svoje návrhy na zlepšenie pozície malých a stredných potravinárov. Plewa nechcel závery 12 nezávislých expertov dopredu komentovať. Pripomenul však, že legislatívu na boj s nekalými obchodnými praktikami (unfair trading practices/UTPs) prijalo už 20 členských štátov EÚ.

Prvovýrobca je najohrozenejší

Prvovýrobcovia sa stali článkom potravinového dodávateľského reťazca s najnižšou vyjednávacou silou, ohrozuje ich trhová nestabilita a cenová volatilita. Proces tvorby cien je navyše netransparentný a obchodné vzťahy deformujú nekalé obchodné praktiky.  Situáciu farmárov takto opisuje ministerstvo. Šéfka rezortu dodáva, že podiel prvovýrobcov a spracovateľov na marži ovplyvňuje konkurencieschopnosť a potravinovú sebestačnosť celej únie.

Ministri sa v Bratislave zhodli na potrebe sledovať vývoj cien v potravinárstve. Ostatné témy tak jednoznačnú podporu nemajú. „V otázke odbytových združení a otázke nekalých obchodných praktík sme pre množstvo rozdielnych podmienok členských štátov ešte k spoločným záverom nedospeli. Na týchto bodoch budeme musieť ešte popracovať a možno počkať na ďalšie postoje z pracovnej skupiny tzv. Task Force,“ vysvetlila Matečná.

Nasledujúce, tentoraz už formálne zasadnutie ministrov poľnohospodárstva EÚ, bude v prvej polovici októbra.