Slovenskí poľnohospodári si vďaka reforme polepšia

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek vo štvrtok pripomenul, že na Slovensku, napriek celoeurópskemu poklesu dotácií do sektoru, zostane ich trend opačný.

Slovenskí poľnohospodári a potravinári ocenili posun v plnení ich požiadaviek, no dúfali v úplné vyrovnanie vonkajších platieb.

"My sme požadovali úplnú vonkajšiu konvergenciu, žiaľ nedosiahli sme ju. Zároveň však treba dodať, že posun smerom k novým členským krajinám bol predsa o čosi priaznivejší, ak by sme porovnali návrhy CAP v čase jej predstavenia v roku 2012 a konečné výsledky," uviedol v diskusii predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík.

Dušan Chrenek je však „presvedčený, že finančný balík pre slovenských poľnohospodárov je priaznivý“.

Náročná reforma

Kontroverzná politika únie bola v minulosti častým terčom kritiky a reformovať Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP/CAP) bolo vždy náročné.

Postupná reforma SPP trvá už od začiatku 90.-tych rokov. Vďaka čiastkovým zmenám sa stáva čoraz viac trhovo orientovanou.

Súčasná dohoda o reforme poľnohospodárskej politiky má byť podľa Komisie „historická v mnohých ohľadoch“. Prvýkrát bola prehodnotená celá poľnohospodárska politika naraz a Európsky parlament o nej prvýkrát spolurozhodoval. Procesu reformy SPP predchádzala verejná diskusia občanov a sektorových organizácií.

rozpočtu EÚ na rok 2014 si SPP odkrojí 41,6 %. Podiel poľnohospodárskej politiky na celkovom rozpočte únie sa bude postupne znižovať. Pôvodný návrh komisie mal zachovávať rovnakú finančnú alokáciu, no členské štáty návrh znížili. Z 362 miliárd eur poputuje počas siedmich rokov na priame platby roľníkom takmer 77 %.

Upravená SPP prinesie predovšetkým úplne nový spôsob priamych platieb, ktoré by teraz mali byť lepšie zacielené. Podľa zástupcov EK bude tiež významná orientácia na mladých poľnohospodárov a ich rodiny. Systém dvoch pilierov v rámci SPP zostane nezmenený, finančné prostriedky sa navyše budú môcť medzi nimi presúvať až do výšky 25 %.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş výhody novej SPP zhrnul nasledovne: „Priame platby budú spravodlivejšie a ekologickejšie, posilní sa pozícia poľnohospodárov v potravinovom reťazci, zlepší sa ekologický charakter poľnohospodárstva a SPP bude účinnejšia a transparentnejšia.“

Prechod bude postupný

EÚ sa v nasledujúcom období zameria na vyrovnávanie výšky priamych platieb poľnohospodárom medzi jednotlivými regiónmi. Nový spôsob ich vyplácania v povinnom i dobrovoľnom režime príde až v roku 2015. Viac podporiť by sa mali aj malé a stredné podniky. Členské štáty budú môcť dodatočne prideliť vyššiu pomoc znevýhodneným oblastiam.

Veľký dôraz bude kladený aj na environmentálne opatrenia. Trvalá udržateľnosť poľnohospodárskej produkcie je pre potravinovú bezpečnosť v Európe kľúčová. Únia investuje vyše 100 miliónov eur na ochranu pôdy, biodiverzity a na boj proti zmene klímy.

Rok 2014 bude prechodným rokom k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike. Dočasné ustanovenia  na rok 2014 prijala minulý december Rada ministrov poľnohospodárstva. Prijala tiež štyri základné reformné predpisy SPP. Týkajú sa rozvoja vidieka, horizontálneho financovania a kontroly, priamych platieb farmárom a tržných opatrení.

Komisár Cioloş nedávno uvítal, že rok 2014 bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok rodinného farmárstva. „Rodinné farmy aj naďalej zostanú v srdci európskeho poľnohospodárstva ako silný generátor konkurencieschopnosti, rastu, zamestnanosti a dynamických a udržateľných vidieckych ekonomík“, vyhlásil Ciloş a dodal, že 95 % poľnohospodárskych podnikov v Európe sú rodinné farmy.

(EurActiv.sk/TASR)