Slovensko je proti zmierňovaniu pravidiel pre ekologické poľnohospodárstvo

(zdroj: George M. Groutas/Flickr)

„Návrh nového nariadenia mal smerovať k ochrane európskych výrobcov a sprísneniu podmienok pre dovoz biopotravín do priestoru EÚ. Bohužiaľ, počas diskusií k tejto téme došlo aj k návrhom, ktoré nie sú podľa nás dobrou správou pre spotrebiteľa,“ povedal o včerajšom rokovaní Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo v Luxemburgu minister Ľubomír Jahnátek.

Nové pravidlá ekologického poľnohospodárstva, ktoré na začiatku minulého roku navrhla Európska komisia, majú odstraňovať prekážky pre vstup do odvetvia, zabezpečiť férovú súťaž farmárov a upraviť označovanie bioproduktov.

Pozície jednotlivých členských krajín sa výrazne líšia. Prijatie všeobecného prístupu, s ktorým Rada vstúpi do konzultácie s Európskym parlamentom, sa očakávalo už na májovej schôdzke ministrov. S výsledkom včerajších rokovaní Rady nie je úplne spokojných niekoľko krajín.

Šéf slovenského agrorezortu uviedol, že záujmy slovenskej strany sú viac zastúpené v predbežnom stanovisku Výboru EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI). Jahnátkovi sa nepozdáva frekvencia kontrol u výrobcov biopotravín a tiež otázka rezíduí, čiže pesticídov a zakázaných látok v biopotravinách.

Na Slovensku v súčasnosti prebiehajú kontroly na pravidelnej ročnej báze a vyznávame nulovú toleranciu rezíduí, kým v návrhu nového nariadenia sa uvádza trojročný interval kontrol a niektoré štáty pripúšťajú, že v určitom obmedzenom množstve sa rezíduá môžu vyskytnúť.

Napriek tomu, že Ľubomír Jahnátek ocenil snahu lotyšského predsedníctva o prekonanie názorových rozdielov, tvrdí, že výsledný kompromis viac zohľadňuje záujmy výrobcov a obchodníkov ako spotrebiteľov.

Európsky parlament bude o odhlasovanom všeobecnom prístupe Rady rokovať najskôr v polovici júla.

EurActiv.sk/TASR