Slovensko musí vysvetliť zákon o nadobúdaní pôdy

Poľnohospodárska pôda (zdroj: Matthias Ripp/Flickr)

„Členské štáty síce môžu stanoviť vlastné pravidlá na podporu rozvoja vidieka, na udržiavanie pôdy na poľnohospodárske účely a na zabránenie špekulatívnemu tlaku na ceny pôdy, musí to však byť v rámci mantinelov, ktoré sú pre to stanovené v právnych predpisoch EÚ,“ uviedla včera Európska komisia v oficiálnej žiadosti o vyjadrenie.

Slovenský zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku by podľa Komisie mohol limitovať voľný pohybu kapitálu a slobodu usadiť sa. „Sporné vnútroštátne ustanovenia obsahujú aj určité obmedzenia, ktoré môžu ponechávať priestor na diskriminačné zaobchádzanie s investormi z iných členských štátov,“ tvrdí EK.

Tieto prekážky môžu byť v podobe podmienky trvalého pobytu, obmedzení týkajúcich sa osôb bez miestneho bydliska alebo bez predchádzajúcich miestnych podnikateľských aktivít, rôznych obmedzení osôb bez odborných znalostí, obmedzení pri postúpení využívania pôdy alebo obmedzení týkajúcich sa právnických osôb, ako aj právnej neistoty, ktorá sa vzťahuje na predchádzajúce schválenie kúpnych zmlúv.

Domáca právna úprava, ktorá začala platiť od 1. júna 2014, zaviedla prednostné právo pre osoby, ktoré už vykonávajú poľnohospodársku činnosť v obci, v ktorej sa pozemok nachádza, či v obci, ktorá s ňou susedí. Až následne sa oprávnenou strane osoba, ktorá poľnohospodársku činnosť vykonáva inde.

„My v žiadnom prípade nevieme zakázať predaj pôdy špekulantom alebo pre zahraničných investorov, môžeme ho však veľmi skomplikovať,“ povedal po aprílovom prijatí zákona vo vláde minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. [25. 4. 2014]

Vlani sa v niektorých členských štátoch skončilo sedemročné moratórium na predaj poľnohospodárskej pôdy a lesov. Z obáv pred skupovaním pôdy cudzincami prijali zákony, ktoré tomu mali zamedziť. Teraz budú mať 2 mesiace na to, aby zareagovali na podozrenia z porušenia spoločnej európskej legislatívy.