Spoločná poľnohospodárska politika sa má opäť zjednodušiť

Spoločná poľnohospodárska politika, SPP/CAP, Rada EÚ

(zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Ministri poľnohospodárstva európskej dvadsaťosmičky včera ako hlavnú tému svojho stretnutia riešili budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) po roku 2020. Na správnom rozdelení prostriedkov v rámci dvoch pilierov chýba zhoda, no všetci ministri sú za jej ďalšie zjednodušenie.

„Farmársky sektor v EÚ čakajú veľké výzvy. Ako politici máme možnosť nastaviť víziu do budúcnosti. Mali by sme teda neustále zlepšovať naše politiky tak, aby európske poľnohospodárstvo generovalo rast, zamestnanosť a blahobyt,“ povedal maltský poslanec Roderick Galdes, ktorý Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH) predsedal.

Neustála modernizácia

Snaha o modernizáciu poľnohospodárskej politiky znamenala na začiatku februára spustenie verejnej konzultácie o budúcnosti SPP. Záujemcovia majú možnosť vyjadriť sa do 2. mája 2017.

Maltské predsedníctvo medzitým spracovalo vlastný dokument, ktorý identifikuje prioritné oblasti. Únia by sa mala zamerať na to, aby lepšie zvládala rôzne otrasy na poľnohospodárskych trhoch. Zahŕňa to aj stabilizačné mechanizmy, aby Úniu nevykoľajilo ďalšie potravinové embargo či náhla zmena spotrebiteľských preferencií.

Posilňovať sa má postavenie farmárov, prispôsobovať sa bude environmentálnym zmenám. Dôležité majú byť tiež investície do vidieckych oblastí, k čomu budú zrejme skeptické tie členské štáty, ktoré zdôrazňujú priame platby.

Európsky parlament minulý mesiac vydal štúdiu, podľa ktorej sú priame platby nevyhnutné pre podporu chovu hovädzieho dobytku a s tým súvisiacu produkciu mlieka. Krajiny, kde sú silné tieto sektory, tak budú hlasovať v prospech prvého piliera. Niektoré delegácie zároveň na včerajšej Rade opätovne žiadali harmonizáciu priamych platieb.

Dvojaká kvalita potravín

Slovensko a Maďarsko vystúpili s témou dvojakej kvality potravín, ktorá minulý týždeň viedla k mimoriadnemu summitu Vyšehradskej skupiny. Dvadsaťosmička sa síce potravinám s rovnakým názvom a rozdielnym zložením venovala krátko, no Európska komisia už sľúbila, že bude problematiku ďalej riešiť.