VIDEO: Inovácie v slovenskom poľnohospodárstve

Inovovanie tradičného: Spoločná poľnohospodárska politika na Slovensku

Minulotýždňové podujatie Inovovanie tradičného: Spoločná poľnohospodárska politika na Slovensku organizoval EurActiv.sk s podporou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Odborné stretnutie zo série „Communicating The New Cap“ upriamilo pozornosť na zelené inovácie.

Zhrnutie diskusie nájdete tiež v článku „Inovácie v slovenskom poľnohospodárstve nastupujú pomaly“.