Výrobcovia biopalív chcú jasné investičné prostredie

Po dvojročnom výskume Európska komisia rozhodla, že komplexný problém nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) môže znížiť šetrenie emisií biopalív. V júli by tak mohla ohlásiť kroky ako obmedziť používanie tých najmenej udržateľných, napríklad zvýšením benchmarku pre udržateľnosť.

„Takýto faktor bz spôsobil, že európsky priemysel pre biopalivá by viac nebol životaschopný,“ vyjadrili sa v utorok Európske združenie pre obnoviteľný etanol a farmárska loby Copa-Cogeca. „ILUC je príliš komplexnou otázkou na rýchlu opravu politík.“

Nezhody kvôli ILUC spochybňuje plány EÚ vytvoriť ročne trh biopalív v objeme asi 11,4 miliardy eur.

„Investorom do odosiela veľa signálov, že politické prostredie je neisté,“ povedal agentúre Reuters Kare Rii Nielsen z dánskej firmy Novozymes vyrábajúcej biopriemyselné produkty. „Celý priemysel kvôli tomu trpí.“

Z revízie stratégie Únie pre biopalivá by však mohli vyťažiť práve výrobcovia najekologickejších biopalív novej generácie.

Vhodná príležitosť

„Čo je teraz najdôležitejšie je dostať sa z tohto bodu a vyslať jasné signály komunite investorov i spotrebiteľom,“ doplnil Nielsen. „ILUC by mohol vytvoriť priestor pre príležitosti.“

Podľa zdrojov z EÚ v júli Komisia podporí environmentálne výhody bioetanolu, ale poukáže na problematické otázky súvisiace s niektorými zdrojmi bionafty. Takisto bude presadzovať urýchlené zavádzanie novej generácie biopalív z potravinárskych zbytkov, napríklad stebiel, ktoré nespôsobujú ILUC otázky a nie sú tak podľa Nielsena len snom.

Nákladovo to ešte nie je konkurencieschopné, ale bude,“ povedal Nielsen. „Kvôli nestálosti cien ropy je ťažko hádať, ale pravdepodobne do roku 2020 by to mohlo súťažiť s benzínom.“

Zároveň dodal, že doteraz EÚ novú generáciu biopalív nijak výrazne nepodporila.

„Nejde už o technickú prekážku. Je to politická prekážka. Potrebujeme stimulovať biopalivá s najlepším výkonom. Potrebujeme podporiť tých, ktorí majú nevýhodu prvého kroku.“

Kritika

Minulý mesiac súčasný režim pre biopalivá v EÚ silno kritizovala správa, ktorú nechala vypracovať nezisková organizácia ActionAid a Kráľovská spoločnosť pre ochranu vtáctva.

V správe sa uvádza, že talianska spoločnosť Nuove Iniziative Industriali sa v Keni snažila získať 50.000 hektárov pôdy zarastenej lesmi a krovinami aby na nej mohla vybudovať továreň na výrobu biopalív z rastliny jatropha.

Podľa správy by projekt viedol k vysťahovaniu až 20.000 miestnych obyvateľov a v závere by sa vypustilo 2,5 až 6 krát viac emisií v porovnaní s fosílnymi palivami.

Podľa Chrisa Coxona z ActionAid by bolo takto vyrobené biopalivo exportované hlavne do Európy, aby sa čiastočne naplnili smernicu, podľa ktorej majú členské štáty zabezpečiť, aby podiel energie z OZE vo všetkých formách dopravy predstavoval v roku 2020 aspoň 10 % konečnej energetickej spotreby v doprave v danej krajine.

Autori ďalšej správy inštitútu Nuffield Council for Bioetics odporučili, aby sa ciele dočasne odstránili pokiaľ nebudú zavedené nové záruky pre plodiny vypestované v Európe alebo pre importované produkty. Tiež kritizovali pomalý pokrok rozvoja nových biopalív a to, že nová generácia je príliš drahá. Chcú, aby vlády viac podporili biopalivá, ktoré využívajú menej pôdy, hnojív a pesticídov.

Pre EurActiv Coxon uviedol, že sociálne dopady ILUC sa len zriedkavo berú do úvahy a krajiny i firmy sa často vyhýbajú efektívnemu monitorovaniu. „V súčasných kritériách udržateľnosti existujú značné medzery,“ povedal.

Predstaviteľ Európskej komisie sa pre EurActiv vyjadril, že za kontrolu a verifikáciu sú zodpovedné členské štáty a tiež tretia strana, ktorá uskutočňuje audit certifikačných systémov, a nie je individuálne projekty.

(EurActiv v spolupráci s Reuters)