Vyrobiť viac a spotrebovať menej

(zdroj: Peter Mooney/Flickr)

Vyššia spotreba a zároveň tlak na ochranu prírody nútia Európsku únia hľadať spôsoby, ako dostať inovácie do poľnohospodárskej prvovýroby. Tejto téme sa venoval aj decembrový 7. Európsky inovačný summit v Bruseli, ktorého mediálnym partnerom bol EurActiv.

Vyše desaťtisíc rokov sa pestovanie vyvíjalo vďaka pokusom a omylom. Nové technológie však umožňujú zefektívniť každú časť procesu kultivácie, od prípravy pôdy až po zber, pričom každý krok sa dá detailne analyzovať.

Asociácia európskych výrobcov strojov (CEMA) uvádza, že 70-80 % nového vybavenia fariem má s presným poľnohospodárstvom niečo spoločné, čím priamo zamestnáva 135 tisíc Európanov.

Presné poľnohospodárstvo (precision agriculture) je založené na optimalizácii vstupov na základe potrieb jednotlivých plodín alebo zvierat. Zahŕňa to v sebe dátové technológie, globálny pozičný systém GPS, inteligentné senzory či internetové pripojenie. To všetko pre to, aby plodiny spotrebovali menej vody, hnojív a pesticídov a celkovo tak znížili environmentálnu záťaž. Rovnako v prípade živočíchov to umožní lepšie vysledovať ich výživu, zdravie a životné podmienky.

Henriette Christensen z ochranárskeho združenia PAN Europe ale varuje, že ako presné poľnohospodárstvo sa v žiadnom prípade nedá označovať využitie geneticky upravených plodín: „Ich použitie je systémové a sú aplikované bez ohľadu na to, či poľnohospodári majú alebo nemajú problémy so škodcami.“ [EurActiv.com, 25. 11. 2015]

Spojenie tradičného a nového

Medzinárodná organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že v súvislosti s rastúcou populáciou bude musieť globálna potravinová produkcia vzrásť o 70 %. V USA svoju pozornosť na agrárny sektor už upriamili viaceré technologické a kapitálové spoločnosti. IBM napríklad farmárom ponúka špecializovaný program zberu dát v cloude.

Európska komisia na presné poľnohospodárstvo nabáda prostredníctvom podporných schém v rámci druhého piliera reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP). Iman Boot z Generálneho riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka hovorí: „V poľnohospodárstve nás čakajú veľké výzvy, ale máme tiež dobré dôvody na optimizmus.“

Prekážkou pre zavádzanie presného poľnohospodárstva však môže byť jeho cena a technická dostupnosť. Americký odborník Jess Lowenberg-DeBoer pripomína, že revolúcia v odvetví sa mohla začať, keď americká armáda v roku 1983 sprístupnila systém GPS na komerčné účely. Napriek tomu dnes menej ako 20 % z výsadby kľúčovej plodiny, kukurice, obhospodarujú prostredníctvom moderných technológií.

Iman Boot priznáva, že rozvoj vo využívaní big data brzdí absencia internetového pripojenia v odľahlých oblastiach. „Preto to čo najviac presadzujeme aj v rámci politiky rozvoja vidieka. EÚ má peniaze na to, aby podporila zavádzanie širokopásmového pripojenia vo vidieckych oblastiach,“ uviedol zástupca Komisie.

Nové technológie podľa neho znamenajú zásadnú zmenu aj na strane obchodu. Sú tu milióny farmárov, no podstatne menej supermarketov. „Existujú signály, že vďaka novým dodávateľom, ktorí vám poskytnú jedlo domov, strácajú supermarkety dopyt,“ uviedol Boot a dodal, že toto je iba vďaka novým aplikáciám.