Bude blokovať Slovensko reformu vína?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hospodárske noviny online

Autor spracoval prevažne postoje slovenských aktérov k navrhovanej reforme trhu s vínom, o ktorom sa vedú diskusie medzi európskymi inštitúciami i členkými krajinami.

Komisia sa reformou snaží znížiť prebytky vína na európskom trhu a vyprofilovať kvalitných producentov vína. Hoci sú trhy postavené práve na cenách, Brusel argumentuje kvalitou. S minimálnymi európskymi dotáciami sa pre Slovensko stáva dôležitejšou otázka vinárskych plôch a možnosť dosládzania vín. Na každú krajinu pripadá vyklčovanie zhruba desatiny plôch. U nás by to bolo viac ako 2 100 hektárov.

Podľa nášho europoslanca a člena výboru EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Petra Baca (NI) nám reforma prinesie minimálne dotácie, keďže vychádza z toho, ako sme sa doteraz spolupodieľali na financovaní vinárskeho sektora. Europoslanec hovorí o vyčkávacej taktike, keďže naše výroky môžu nabrať na dôležitosti len vtedy, ak sa pripojí väčšina susedných krajín. Čo sa týka klčovania, chce P. Baco dosieliť, aby vyklčovanie bolo dobrovoľné.

K rovnakému stanovisku sa prikláňa aj minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa (ĽS-HZDS), ktorý návrh v súčasnom znení na najbližšej Rade ministrov plánuje opäť odmietnuť. O klčovaní by mala podľa M. Jureňu rozhodovať odbornosť a logika. Zároveň priznáva, že aj u nás sú vinohrady, ktoré by mohli pristúpiť ku klčovaniu a získať tak z Bruselu odstupné. Na druhej strane minister tvrdí, že máme vynegociovaných viac ako 21-tisíc hektárov a aj vhodné podmienky na produkciu určitých druhov vín.

Predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska Igor Mancel si myslí, že je dôležité, aby bol návrh v tejto podobe vrátený a aby sme v maximálnej miere postupovali koordinovane najmä s Nemeckom, ktoré na seba berie úlohu byť hlavným oponentom tejto podoby reformy.

Podľa Jaroslavy Pátkovej, výkonná riaditeľka Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku, budeme musieť reagovať znížením cien. Prepad cien sa však prejavuje zmenami trhu už teraz. Najväčší, takmer tridsaťpercentný pokles ceny zaznamenali vína s prívlastkom, ktoré sú skôr dominantou dovozcov. Rovnako klesli aj ceny takmer všetkých stolových a sudových vín.

S vyklčovaním menej produktívnych plôch a odobratím možnosti dosládzať víno by sa znížila produkcia viníc nielen na Slovensku. Proti takémuto smerovaniu preto vystupuje aj Francúzsko, od ktorého sa pôvodne čakalo, že návrh podporí. Je teda pravdepodobné, že k zmenám, tak, ako ich navrhla Európska komisia, nakoniec dôjsť nemusí.