Budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku a v Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ni baco belohorska kozlik

Oceňujem myšlienku zorganizovať dnešný seminár na tému Budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku a v Európe ako veľmi aktuálne načasovanú. Doterajšie trocha nervózne reakcie Európskych orgánov na len pomaly a rozpačito formulované potreby zásadnej reformy SPP totiž jednoznačne potvrdzujú potrebu širokej diskusie o týchto otázkach. Pre revitalizáciu upadajúceho slovenského pôdohospodárstva a tým i vidieka je diskusia na túto tému obzvlášť dôležitá. Zamýšľaná reforma otvára pre našu budúcnosť určitú šancu. Britská štúdia na túto tému je o to vzácnejšia, že je ucelenou a zároveň pionierskou iniciatívou. Prirodzene, nie všetky myšlienky v tejto štúdii sú zhodné so záujmami Slovenska, ale veľmi otvorené hodnotenie súčasnej SPP a principiálne námety na jej reformovanie sú dobrým základom pre prehĺbenie predmetnej diskusie a ako verím, aj pre efektívnu spoluprácu pri reformovaní SPP. Názory Veľkej Británie, ako člena EÚ, o tom ako by európske poľnohospodárstvo mohlo zdravšie (konkurencieschopne) fungovať, boli aj v minulosti azda najbližšie k názorom,  ktoré prevládajú na Slovensku.

Chcem sa zároveň poďakovať organizátorom dnešného seminára za možnosť prezentovať  moje názory k téme seminára i k téme I. panelu. Hoci mnou prezentované názory sú blízke poľnohospodárskej politike súčasnej Vlády SR, možno ich chápať iba ako osobný príspevok do otvorenej diskusie k tejto téme, ktorá sa na Slovensku už začala. Preto sa nebudem snažiť v mojom príspevku za každú cenu odpovedať na otázky, ktoré sa len formulujú.


Plné znenie vystúpenia nájdete na tejto linke.