Budúcnosť SPP Európskej únie a slovenské záujmy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Peter Baco vo svojom vystúpení charakterizoval vidiecku SPP ako “najcentralizovanejšie riadenú politiku Bruselu”. Podľa europoslanca je súčasná SPP prekonaná, a ani po reformách (napr. cukru) nereaguje dostatočne na globálne výzvy, ale je “stále viac je zahľadená do seba”. “Je diskriminujúca a nerovnako pôsobí na staré a nové členské štáty”, uviedol ďalej.

Slovenské záujmy je podľa Baca ťažké presadzovať z dôvodu jednostranne nevýhodných prístupových zmlúv. Preto sa skôr treba sústrediť na “veľkú reformu SPP”.

Všeobecne dnes existuje podľa europoslanca zhoda v tom, že SPP po roku 2013 by mala byť iná. Veľké rozdiely sú však v názoroch na to, v čom a do akej hĺbky iná. V ďalšom znení príspevku sa venuje spáve o integrácii nových členských štátov do SPP. Už tu Peter Baco vidí náznaky budúcich problémov reformy SPP, najmä pokiaľ ide o tvrdý dopad na poľnohospodárstvo nových členských krajín.

Podľa europoslanca tvrdenie, že aj staré aj nové štáty majú byť spokojné s tým čo získali – nové viac peňazí a staré prístup na trh s potravinami nových neobstojí pretože odporuje duchu SPP.

Ďalej rozvíja dôvody diskriminácie nových členských krajín. Pôsobenie SPP vníma ako protismerné, ktoré nezohľadnilo zdecimovanú úroveň poľnohospodársta v nových členských krajinách.  Ako ďalej uvádza, aj v scenári 2020 sa ráta s tým, že nové členské štáty budú aj v budúcnosti surovinovou základňou krmív pre živočíšnu výrobu a surovín pre biomasu v energetike. Pridaná hodnota sa má podľa tohto scenára tvoriť v štátoch európskej 15-ky.

Na úrovni EÚ sa treba sústrediť na tri body

  • nenahraditeľnú (stabilizačnú) rolu pôdohospodárstva v spoločnosti,
  • orientovať reformu SPP na naplnenie jej základnej stabilizačnej funkcie,
  • potrebujeme rešpektovať v reforme súčasné globálne tendencie.        

Atribúty, ktoré SR bude požadovať od reformovanej SPP sú: spravodlivá, perspektívna a trvalá (udržateľná). V deklaratívnej všeobecnej podobe sa v tom zhodujeme s Európskou komisiou.

Poslanec Baco ďalej vymenúva postoje k jednotlivým aspektom poľnohospodárskej politiky. Podľa neho Slovensko pravdepodobne podporí: zrušenie povinného odloženia pôdy, celoplošné uplatnenie jednotnej platby paušálnou sadzbou, zvýšenie minimálnej výmery oprávnenej pôdy, zrušenie kvóty na mlieko, zrušenie exportných náhrad, zánik trhovej intervencie, riadenie rizika, vytvorenie krízového fondu, zrušenie individuálnych výnimiek, predĺženie odkladu krížovej zhody do 2013 pre nových členov.

Naopak pravdepodobne nepodporíme: tlak na krátenie rozpočtu, tlak na diferencovanú národnú politiku, stanovenie stropu priamych platieb a zavedenie degresie platieb, zrušenie čiastočne viazaných platieb, zrušenie osobitnej platby na energetické plodiny.

Témy, ku ktorým zvažujeme stanovisko: k zvýšeniu priamej modulácie, k rozpočtovej disciplíne, k otázke sebestačnosti v zmysle eliminácie prirodzenej nestability trhov.


Kompletné znenie príspevku Petra Baca v slovenskom jazyku nájdete na tejto linke