Poľnohospodárske družstvá v EÚ v roku 2014

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Rozsiahla 400 stranová publikácia organizácie Cogeca uvádza, že 100 najväčších poľnohospodárskych družstiev v únii zvýšilo počas roku 2013 svoj obrat o 14 %.

„Poznatky z tejto správy poukazujú na obrovský hospodársky význam družstiev pre ekonomiku,“ povedal predseda agrárneho zoskupenia Christian Pees. „Družstvá pomáhajú farmárom spájať sily.[…]Na čoraz konkurenčnejších trhoch, sa spájanie stane nevyhnutné na dosiahnutie vyššej ekonomickej výkonnosti.“

Pri tvorbe dokumentu vychádzala Cogeca z dát, ktoré jej poskytli vlastný členovia, a z údajov Európskej komisie a Eurostatu.

Pees ďalej uviedol, že podľa záverov analýzy najlepšie výsledky v poľnohospodárstve dosahujú tie členské krajiny, kde je podiel družstiev vyšší. Spolu 22 tisíc z nich vytvorí úhrnný obrat vo výške 347 miliárd eur. Najúspešnejšie sú spravidla tie, ktoré uplatňujú inovatívne podnikateľské stratégie.

Celý dokument, vrátane analýzy prostredia na Slovensku, je dostupný na nasledujúcom odkaze.