Práca na efektívnosti zdrojov musí začať teraz, nie za 10 rokov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Súčasný modus operandi Európy nie je udržateľný a to vytvára environmentálne, hospodárske a sociálne problémy. Hrozné záplavy v Spojenom kráľovstve sú len jedným z najočividnejších znakov toho, že s planétou nie je všetko v poriadku. Nadchádzajúci balík Európskej komisie o efektívnom využívaní zdrojov a cirkulujúcej ekonomike musí byť pevný, ak má mať nejakú šancu znížiť náš dopad na planétu a posunúť sa smerom k viac udržateľnému spôsobu života a efektívnejším spôsobom biznisu.

Ako bolo vysvetlené na konferencii, ktorú sme nedávno usporiadali v Bruseli, veríme, že najlepšou cestou ako to dosiahnuť by bolo začleniť do balíka „štyri stopy“, aby sa umožnilo meranie využívania zdrojov v 28 členských štátoch EÚ. Potom je možné nájsť najlepšie cesty ako znížiť ich používanie. Prístup prostredníctvom stôp je efektívny, pretože obsahuje zdroje spotrebované doma a aj tie, ktoré sa používajú pri vytváraní importovaných produktov. Štyri stopy, ktoré chceme začleniť sú: surovinová stopa na kalkuláciu nosnosti materiálu používanej Európskou úniou; uhlíková stopa na meranie vypustených plynov klimatickej zmeny; vodná stopa na vyhodnotenie spotrebovaného objemu vody; a pôdna stopa na spočítanie plochy pôdy, ktorú EÚ používa kdekoľvek na svete.

Použitie týchto stôp spolu je jasne najlepšou cestou, ktorú v súčasnosti máme na meranie využívania zdrojov. A v týchto časoch hospodárskych rovnako ako environmentálnych výziev je pomáhanie krajinám a firmám, aby boli efektívnejšie, prínosné pre planétu aj pre celkový hospodársky výsledok.

„EÚ je veľmi chudobná na zdroje a je v jej vlastnom záujme, aby bola lídrom,“ uviedol na konferencii Jo Leinen, bývalý predseda environmentálneho výboru Európskeho parlamentu. Súhlasil s tým, že stanovenie jasných cieľov pre efektívne využívanie zdrojov by bolo dobré pre životné prostredie a „bolo by v záujme priemyslu, ukazujúc im kam investovať a smerovať v ďalších desiatich rokoch“.

A vedúce firmy EÚ sú rovnako nápomocné. Florence Colamy, manažérka pre udržateľnosť v Unileveri, spoločnosti, ktorá meria svoju vodnú i uhlíkovú stopu, vysvetlila  prítomným, že zdrojová efektívnosť môže „poháňať nové spôsoby myslenia a robenia biznisu“.

V snahách oddeliť rast a jeho environmentálnu stopu spoločnosť podľa Colamy „drasticky zredukovala“ svoj dopad na životné prostredie na továrenskej úrovni, obmedzila skleníkové plyny z energie o tretinu a o 50 % znížila odpad z výroby, ktorý nie je nebezpečný. Navyše teraz v polovici z 250 fabrík Unileveru nekončí žiaden odpad na skládkach. Tieto kroky pomohli firme „drasticky znížiť náklady od roku 2008 asi o 300 miliónov eur,“ uviedla.

Bez jasných cieľov by sa tieto výsledky nikdy nedosiahli. Komisia musí teraz prevziať vedenie pri zaistení toho, aby všetky spoločnosti mali nástroje na riešenie problému nadmerného využívania zdrojov.

Komisia sa pomaly angažuje vo všetkých štyroch stopách a oznámila, že spustí verejnú konzultáciu k pôde ako zdroju 19. júna na konferencii v Bruseli. Výsledky pomôžu poskytnúť informácie pre oznámenie o pôdnych zdrojoch, ktoré Komisia plánuje zverejniť v roku 2015. Pravdepodobne  bude zahŕňať súbor indikátorov o tom, ako merať „degradáciu pôdy a multi-funkcionalitu pôdy“ a hodnotiť potenciálne nástroje politiky, ktorá by sa mohla zaviesť na úrovni EÚ, uviedol Jacques Delsalle z Komisie.

Sú to dobré správy, ale nemáme našu nazvyš. Pôda je kľúčový zdroj  a my máme len jednu planétu. Možno potrebujeme zlepšiť dáta a metodológiu pôdnej stopy, ale to nie je výhovorka pre odklad a nie je to len názor Priateľov Zeme. Medzinárodný panel pre zdroje UNEP koncom januára zverejnil významnú správu, v ktorej vyzval krajiny k monitorovaniu a kontrole globálneho využívania pôdy a k stanoveniu cieľa do roku 2030 na úrovni 0,2 hektára využitej pôdy na osobu. EÚ v súčasnosti využíva 0,31 hektára na osobu.

Akčný program pre odpad a zdroje (WRAP) podporený britskou vládou v cestovnej mape publikovanej minulý rok odhadol, že európske firmy by mohli do roku 2020 ušetriť 400 miliárd eur, ak by spolu pracovali na vytvorení zdrojovo efektívnejšieho hospodárstva. Ako povedal Jo Leinen, musíme na tom začať pracovať „teraz, nie za 10 rokov“.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik zdôraznil potrebu oveľa väčšej efektívnosti zdrojov a prínosy, ktoré počas svojho mandátu prinesie. Vo svojich posledných pár mesiacoch musí svoje pekné slová zmeniť na trvalé  konkrétne kroky. Len tak bude jeho odkaz hodný jeho uznania „Šampióna Zeme“ zo strany UNEP za jeho prácu v efektívnom využívaní zdrojov.


Magda Stockiewicz je riaditeľkou environmentálnej organizácie Priatelia Zeme Európa.