GMO sú súčasťou riešenia, nie odpoveďou

(zdroj: U.S. Department of Agriculture)

Práve sa začali klimatické rokovania COP 21 v Paríži. Minister zahraničných vecí John Kerry len nedávno vyhlásil, že konferencia OSN o zmene klímy nepovedie k právne záväznej dohode. Ako to teda má prispieť k celosvetovému znižovaniu uhlíkových emisií?

Prezident Obama nastavil pre Spojené štáty agresívny cieľ v podobe zníženia emisií o 26-28 % z úrovne, na ktorej boli v roku 2005. Týmto sa následne riadil, keď rokoval o možnosti, aby aj ostatní veľkí znečisťovatelia ako Čina a India urobili rovnaké záväzky.

Myslím si teda, že na strane globálnej komunity je už omnoho väčšie povedomie. Povedomie o tom, že najväčší producenti emisií musia niečo robiť.

Ak sa pozriete na záväzky, ktoré vykonali USA, Čína a India, tak vidíte, že to napokon bude znamenať rozdiel.

Čo sa týka poľnohospodárstva, USA sú počas nasledujúcich 10 rokov pripravené zdvojnásobiť mieru, s akou znižujú emisie.

Máme konkrétny plán založený na tom, čo nazývame 10 stavebných blokov. Na každý z nich sa viažu osobitné ročné záväzky, ktoré znižovanie dostanú na úroveň ekvivalentu 120 miliónov ton CO₂. Bude to predstavovať 2 % z toho cieľu, ktorý stanovil prezident.

Veríte teda, že politická vôľa bude dostatočná, aby záverečná dohoda nemusela byť záväzná?

Myslím, že politická vôľa je vysoká. Myslím si tiež, že dôsledky našej činnosti dnes chápeme možno lepšie než kedykoľvek predtým.

Pamätám si, keď som šiel na svoje prvé rokovanie COP, ktoré bolo pred mnohými rokmi v Dánsku. Vtedy o následkoch našej činnosti chýbalo všeobecné povedomie.

Vidíme, že na póloch sa roztápajú ľadovce. V USA sme zažili historicky vysoké teploty, suchá bývajú dlhšie a búrky intenzívnejšie.

Pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, čo by malo európske poľnohospodárstvo urobiť, aby vyrobili viac a spotrebovalo menej? Sú riešením GMO?

V Spojených štátoch považujeme GMO za jeden z mnohých spôsobov, aby vyrábať potraviny. Iste to nie je jediný spôsob, rozhodne nie jediná cesta, no proces, ktorý sa použiť môže.

Sú tu výhody geneticky modifikovaných potravín, pokiaľ ide o zvyšovanie produktivity, znižovanie vstupov a menšiu závislosť na chemických látkach a pesticídoch. Časom je tu aj potenciál na výživnejšie potraviny.

Myslíme si teda, že GMO sú súčasťou riešenia, nie odpoveďou. Musia ich dopĺňať trvalo udržateľné postupy a tiež obchodné dohody, ktoré umožnia pohyb tovaru a služieb cez hranice.

Pokračovať musí aj výskum inovatívnych postupov v poľnohospodárstve či snaha USA o pomoc rozvojovým krajinám zvyšovať produktivitu za pomoci konvenčných metód. Neexistuje je len jedno riešenie, ale väčší, komplexnejší prístup.

Spomenuli ste obchodné dohody. Ste optimista ohľadom prínosu TTIP pre poľnohospodárstvo? Zaistí nový impulz pre obe strany Atlantiku?

Ak bude mať dohoda správnu štruktúru, tak áno. Naša skúsenosť so Severoamerickou dohodou o voľnom obchode (NAFTA) ukazuje, že obchodné zmluvy môžu byť výhodné pre obe strany. Nemusí to teda byt nevyhnutne situácia, že ja vyhrám a ty prehráš či ja prehrám a ty vyhráš. Je to situácia, kedy môžeme vývoj poľnohospodárskych produktov rozšíriť na obe strany oceánu.

Pre vysokokvalitné výrobky z EÚ bude v USA vždy významný trh. A myslím si, že aj tu v Európe sú pre americké výrobky trhové príležitosti. Napokon najlepší systém je ten, ktorý ponúka dostatočný výber a informácie pre spotrebiteľov a sám trh rozhoduje.

Poľnohospodárske združenie Copa-Cogeca sa nedávno posťažovalo, že vývoz ovocia a zeleniny z EÚ blokuje „nákladný a zaťažujúci“ byrokratický systém v USA. Iba obmedzený počet produktov z EÚ môže vstúpiť na americký trh po absolvovaní predcolnej procedúry v prístave vo Filadelfii. Sú spojené štáty ako súčasť dohody TTIP pripravené otvoriť viac prístavov?

S presnou trasou, ktorou sa výrobok dostáva do Európy, oboznámený nie som. Zjavne však máme viac prístavov.

Povedal by som, že Spojené štáty majú systém, ktorý sa počas ostatných rokov stal efektívnejším. Je to systém, ktorý nám zaisťuje dôveru spotrebiteľov a bezpečnosť výrobkov, ktoré Američania konzumujú. Stále pracujeme na tom, aby sa toto stávalo efektívnejším.

Máme silnú ochranu, čo sa týka regulačných systémov a pokiaľ ide o spracovanie. Zlepšovaním procesov sa zaoberáme neustále.

Nie som si istý, čoho sa týka táto konkrétna výhrada. Môžem vám však povedať, že robíme pokroky a investujeme, aby boli naše prístavy pri manipulácií výrobkov účinnejšie a efektívnejšie.

Nevedel som, že je Filadelfia jediný prístavom. To ma prekvapuje.

Čo s chránenými zemepisnými označeniami? Na tie kladú Európania rozhovorov o TTIP špeciálny dôraz.

Uznávame, že značky a označenia sú prejavom vyššej trhovej hodnoty, čo chcú ľudia samozrejme ochrániť.

Chcú ochrániť práve to tvrdenie o vyššej trhovej hodnote. Našou obavou je, že je veľmi ťažké, ak nie nemožné, aby sa na trh dostávali výrobky, ktoré boli dekády predávané pod tým istým názvom, ktorý pokladáme za relatívne generický.

Ťažkou úlohou bude prísť na spôsob, akým by sa mohla uchovať hodnota výrobkov zo špecifických oblastí v Európe a zároveň nevylúčiť z predaja podobné americké produkty.

Americký systém ochranných známok, ktorý využíva množstvo európskych produktov, považujeme za vyvážený spôsob ochrany, ktorý chráni hodnotu, no nerobí to na úkor výrobcov, ktorý tento názov už nejakú dobu používajú.

Nedávno vyrokované Transpacifické obchodné partnerstvo (TPP) vytvára duálny systém, v ktorom sa ľudia môžu pýtať, či vôbec niečo má právo na ochranu prostredníctvom zemepisných označení. To je tiež dôležitý aspekt.

Vôbec to nie je jednoduchá záležitosť. Je to problém, ktorý si vyžiada veľa práce a kreatívneho myslenia, aby sme sa dokázali zorientovať v húštine, kde chcete ochrániť hodnotu, no nie na úkor výrokov, ktoré boli pod týmto názvom uvedené na trh pred značným časom.

Aké budú výhody TTIP pre európske krajiny?

Obchodné dohody vo všeobecnosti stabilizujú trhové príležitosti. Ak je na domácom trhu vysoký dopyt, exportovať nemusíte. Ak je tam ale nízky dopyt, vaša ekonomika trpí a ľudia nemajú možnosť nákupov. Producenti získajú možnosť stabilizovať svoje ceny, vďaka čomu neuvidíte veľkú cenovú volatilitu a výkyvy v príjmoch. Toto pritom vytvára veľa nejasností a rizík, ktoré ľudí odrádzajú od podnikania. Výhodou číslo jeden je teda stabilita trhov a príjmov.

Ako druhé sú tu pracovné miesta, ktoré sa viažu na import a export. Aj v importných aj exportných krajinách existujú ľudia, ktorí sú najatí na prepravu, spracúvanie a balenie.

V Amerike je v dôsledku obchodu zamestnaných 11 miliónov ľudí. V poľnohospodárstve samotnom je to jeden milión, ktorý ten obchodovaný produkt vyrábajú.

Obchod má tendenciu podporovať inovácie. Keď majú spotrebitelia možnosť výberu a dostatočnú rozmanitosť, tak nemusia nutne platiť viac. To vytvorí cenovú konkurenciu. Jej výsledkom je ďalej to, že na posilnenie konkurencieschopnosti budú výrobcovia hľadať spôsob, ako byť efektívnejší a produkovať za menej. Obchod má tendenciu podporiť inovácie.

Potom je tu vzťah medzi krajinami. Obchodné dohody posilňujú vzťahy, pretože vytvárajú neustálu komunikáciu a osobné vzťahy na každej obchodnej úrovni. Je preto veľmi nepravdepodobné, že jedna zo strán bude mať tak silný nesúhlas, až sa z tejto konverzácie úplne odstrihne. Teda tak to pomáha vzťahom.

Prečo sa spojené štáty nedávno rozhodli uvaliť clá na vývoz masla a smotany z EÚ?

Len aby to bolo jasné. Toto nebolo namierené proti Európskej únii. Má to, samozrejme, dopad na maslo a smotanu z EÚ, no to cieľom  nebolo.

Dôvod na to bol veľmi jednoduchý. Zažívali sme 150 % nárast dovozu. Inými slovami, videli sme záplavu produktov, ktoré ďaleko prekračovali to, sme bežne videli. Dostávalo to pod tlak našich producentov, rovnako ako to, čo sa dialo zo strany Ruska.

Za týchto okolností, keď sa náhle zvýši dovoz, nám Svetová obchodná organizácia (WTO)dáva možnosť  dočasne uvaliť príplatok na dovážaný tovar. Navyše táto hodnota bola stanovená výrazne pod hranicu toho, čo by nám WTO dovolilo. Toto opatrenie sa skončí 21. decembra. Prinieslo istú stabilitu, rovnováhu na naše trhy a stále to bolo v rámci režimu WTO.