Sankcie voči Rusku boli jediná možnosť

Estónsky premiér Taavi Rõivas (zdroj:Európska rada)

S najmladším šéfom vlády v Európskej únii sa v Tallinne rozprával redaktor Jan Pavec. Rozhovor v pôvodnom znení je dostupný na tomto odkaze.

Čo očakávate od sankcií?

K sankciám by nedošlo, keby neexistovala viera, že povedú k ukľudneniu konfliktu. Ich cieľom je primäť Rusko, aby sa už neplietlo do ukrajinských záležitostí. Dúfam, že Putin nechce ekonomicky obetovať vlastní ľud.

Najväčšou obeťou bude podľa mňa obyčajný ruský zákazník. Ruské obchody sa dajú bez jedla z Európskej únie, Austrálie a Spojených štátov len sotva predstaviť. Regály zostanú prázdne a cena potravín, ktorú zvýšila už devalvácia rubľa, pravdepodobne naďalej porastie.

Ruský zákazník bude za činy svojho prezidenta veľmi trpieť. Sankcie ale pravdepodobne budú mať vplyv aj na poľnohospodárstvo v mnohých európskych krajinách. Od 90. rokov však museli vedieť, že obchod s Ruskom síce na jednej strane prináša vysoké zisky, ale na druhej aj riziká. Radosť zo sankcií nemáme, ale nemáme inú možnosť. Žiadna z vyhlásených podmienok, ktoré mali odvrátiť ďalšie sankcie, nebola splnená a neprišlo ani žiadne vysvetlenie.

Je ešte čas na dialóg?

Viesť dialóg je vždy pozitívne, no musíme brať do úvahy, že Rusko intervenuje v iných krajinách. Pozície sú teda trochu iné. Kľuč k riešeniu je v rukách Vladimira Putina.

Aká je výška estónskeho exportu do Ruska? Bude Estónsko kvôli sankciám žiadať o finančnú pomoc?

Vývoz do Ruska tvorí 8,4 % estónskeho exportu, je to tretí najväčší podiel. V rámci poľnohospodárstva sa jedná o 19 %, polovicu však tvorí reexport. Jedná sa teda zhruba o jednu desatinu a to je pomerne nevýznamné.

Máte strach, že sa v Estónsku môže zopakovať scenár z východnej Ukrajiny?

Estónska situácia je úplne iná. Sme členom NATO, najsilnejšej vojenskej organizácie na svete. Priamu hrozbu nevidím, ale imperiálne ambície áno.

Veríte, že by spojenci Estónsku v prípade potreby pomohli?

Ak by bola jediná dedina na hraniciach Severoatlantickej aliancie napadnutá a neprišla by žiadna odpoveď, bol by to koniec NATO, nikto by jej neveril. Som si celkom istý, že NATO berie záväzok brániť všetkých svojich členov vážne.

V spotrebe plynu ste na tom ruskom stopercentne závislí. V júni Európska komisia kvôli nedostatočnej príprave odmietla spoločný projekt s Fínskom na výstavbu dvoch terminálov na spracovanie skvapalneného plynu. Budete v projekte pokračovať?

Momentálne plánujeme pokračovať v projekte, ktorý by obe krajiny prepojil plynovodom. Keď bude projekt terminálov prepracovaný a zhodneme sa, v ktorej zemi by sa mali postaviť, uvidíme, či budeme pre svoj zámer potrebovať peniaze z Európskej únie. EÚ by mala investovať do energetickej bezpečnosti. Ak ste prepojení len s jednou krajinou a tá z politických dôvodov prestane plyn dovážať, máte problém.