Z cukru sa ani po roku 2017 nestane exportný artikel

Predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku Michal Abelovič

Európske kvóty na cukor sa skončia 30. 9. 2017. Čo od tohto dátumu očakáva Slovenský cukrovarnícky spolok?

Zrušenie kvót po cukrovarníckom roku 2016/17 má pre európske cukrovarníctvo zásadný význam. Bude to zavŕšenie dvojfázovej reformy, ktorú Európska komisia začala v roku 2006.

Kvóty boli pôvodne stanovené na to, aby zabezpečili určitú rovnomernú distribúciu výroby cukru v rámci Európskej únie. Boli tiež regulátorom trhu. Tým, že sa obmedzila výška výroby, nemalo dochádzať k veľkým prebytkom a ani k veľkým cenovým výkyvom.

Tento mechanizmus úspešne fungoval dlhé roky, avšak Európska komisia sa rozhodla tieto veci reformovať v rámci dohôd WTO. V rámci EÚ dôjde k redistribúcii výroby a predpokladáme, že v určitých častiach Európy, kde cukrová repa nemá prirodzené prostredie, dôjde k redukcii a zatváraniu fabrík.

Európa je najväčším producentom cukru z cukrovej repy, no ten z celosvetovej produkcie tvorí asi iba 20 %. Aká je teda skutočná pozícia Európy ako výrobcu cukru?

Pre Európu, ale aj pre Slovensko, je najdôležitejšie to, aby mala zabezpečenú vlastnú spotrebu. Je to strategická potravina. Pri istých krízových výkyvoch na trhoch, politických krízach, či nedajbože pri vojne, každá krajina zodpovedá za udržanie kontroly nad strategickými potravinami.

Takto je to aj z pohľadu a zároveň je to aj najdôležitejšie pre Európsku úniu. To, že EÚ bude mať po zrušení kvót voľný prístup na svetový trh, je len ventil na reguláciu trhu v rámci Európy. Nebude to teda nejaký exportný artikel, ktorý by pre výrobcov generoval obrovské výnosy. Hlavný dôvod je zachovanie vlastnej spotreby.

Nepredpokladáte teda, že by sa európske prebytky mohli umiestňovať na ostatných trhoch? Už aj na tlačovej konferencii ste vraveli, že sa takto obchoduje iba malá časť cukru.

Momentálna bilancia EÚ je taká, že spotreba je asi 17 miliónov ton cukru a súčasná kvóta je asi 14 miliónov ton cukru. Predpokladá sa, že po zrušení kvót narastie výroba, no dovoz z najmenej rozvinutých krajín bude v rámci bilaterálnych obchodných záväzkov pokračovať.  Nejaký prebytok sa bude ventilovať na svetovom trhu s cukrom bez obmedzení. Pri neexistencii kvótového cukru budú musieť sami výrobcovia predať to, čo neumiestnia na domácom trhu, do tretích krajín.

Existujú podmienky na to aby rástlo slovenské cukrovarníctvo?

V rámci nového programovacieho obdobia na roky 2015-2020 (rok 2014 bol prechodný) dostala cukrová repa podporu vo viazaných priamych platbách vo výške 393 EUR/ha a k tomu bola prisľúbená aj štátna pomoc.

Súčasné fabriky sú relatívne konkurencieschopné z hľadiska efektivity, no pestovanie cukrovej repy by mohlo byť bez podpory ohrozené. Bez suroviny by cukrovary nemali zmysel, pretože samotná surovina sa nedováža z veľkej diaľky. Musí sa pestovať v okolí.

Najdôležitejšie je teda zachovanie podpory. Tým pádom môžu aj slovenské cukrovary naďalej prevádzkovať. Dramatický nárast kapacity neočakávame, pretože by sme museli mať o to viacej suroviny. Rozloha 20 tisíc hektárov akurát postačuje na zásobovanie kapacity oboch cukrovarov.

Hektárová kapacita sa teda nebude rozširovať?

Nebude sa rozširovať. Na to viac menej ani nemáme na Slovensku prírodné podmienky. Ďalšie investície a rozvoj cukrovarov bude len v podobe znižovania energetickej náročnosti, zlepšenia skladovacích kapacít alebo mierneho zefektívnenia výroby. Ale nejaký dramatický nárast a vznik nového cukrovaru je vylúčený.

Ako rekordná produkcia cukru a zároveň klesajúce európske a svetové ceny premietnu do koncových cien pre zákazníkov? Aká je cenová flexibilita vo vašom odvetví?

Obchod s cukrom sa riadi relatívne jednoduchými komoditnými princípmi. Keď sú prebytky, cena klesá. Vidíme to v súčasnosti aj na cenách na slovenských pultoch. Sú polovičné voči tým, ktoré boli pred troma rokmi.