28 krajín si dohodlo nové pravidlá ochrany tradičných potravín

(zdroj: Cyn Furey/Flickr)

Nová dohoda, ktorá je výsledkom odborných rokovaní na pôde špecializovanej agentúry OSN, upravuje pravidlá ochrany potravín s jasným zemepisným pôvodom. Región, z ktorého výrobky pochádzajú, má na výsledný potravinársky produkt prenášať špecifické charakteristiky aj jeho renomé.

Kolumbijská káva, syry roquefort, parmezán, mozzarella by tak mali pochádzať iba z pôvodnej oblasti vzniku. Zemepisné označenia sa v tomto ponímaní viažu asi na 4000 produktov.

Prijatím tzv. Ženevského aktu rozvíja Svetová organizácia na podporu duševného vlastníctva (WIPO) Lisabonskú dohodu o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu. Kým samotné WIPO má vyše 180 členov, k dohode z roku  1958 doteraz pristúpilo iba 28 štátov. Jedným z nich je aj Slovensko.

Uzatvorenie rokovaní vnímajú signatári pozitívne. Francúzsko a Talianska majú obe stovky zemepisne chránených potravín. Ich unikátnosť by mali rešpektovať minimálne ostatné krajiny, ktoré dokument podpísali.

Francúzske ministerstvo poľnohospodárstva to vníma aj ako posilnenie postavenia pri vyjednávaní o TTIP. „Vďaka tomuto máme silnú pozíciu pri propagácii a obrane nášho poľnohospodárskeho modelu,“ povedal zdroj z prostredia ministerstva. [EurActiv.com, 27. 5. 2015]

Podobne ako Európska únia aj dohody na pôde WIPO rozoznávajú viacero úrovní ochrany. V medzinárodnom prostredí majú ochraňovať tradičných výrobcov pred narastajúcim objemom podobného tovaru „bez pôvodu“.

„Americká mliekarenská lobby by rada videla prijatie generický termínov pre parmezán alebo mozzarellu,“ upozornil zdroj parížsky zdroj.