Africký mor ošípaných hrozí aj na Slovensku, ministerstvo zvažuje odstrel 50 tisíc diviakov

Diviak lesný. [TASR/Štefan Puškáš]

Okolitým krajinám sa africký mor ošípaných nedarí potlačiť, v Česku chceli dokonca proti diviakom povolať armádu.

Ak sa v susedných krajinách nepodarí stav s africkým morom ošípaných dostať pod kontrolu, ministerstvo pôdohospodárstva zváži zásadné zníženie počtu diviakov, odhadom až o 50 tisíc, uviedol pre TASR Michal Feik z tlačového oddelenia. Aktuálne je podľa neho na území Slovenska 60 až 80 tisíc diviakov. Ministerstvo preto 10. januára vydalo mimoriadne povolenie na lov diviačej zveri.

„Tieto aktivity, ktoré naši veterinárni inšpektori vykonávajú v teréne, pochopí každý, kto videl vybíjanie miliónov zvierat na farmách v zahraničí, ktoré tieto nákazy postihli,“ vyhlásila šéfka ministerstva Gabriela Matečná.

Podobné opatrenia žiadajú aj chovatelia a poľovníci  v iných ohrozených krajinách. Nemeckí poľnohospodári chcú, aby bol vykonaný odstrel 70 percent všetkých diviakov v Nemecku, Českomoravská poľovnícka komora navrhuje znížiť stav diviačej zveri o 70 až 80 percent.

Vlk, farmári, poľovníci a ochrana prírody

Ochrana prináša výsledky: do európskych lesov sa pomaly vracia vlk. Niektoré hlasy začínajú opäť volať po preventívnej kontrole jeho populácie.

Najväčším rizikom je migrácia diviakov

Ministerstvo apeluje na dodržiavanie pokynov a opatrení nariadených Štátnou veterinárnou a potravinovou správou  –  ľudia majú nahlasovať uhynuté diviaky úradným veterinárnym lekárom a o chorých ošípaných s príznakmi moru informovať regionálnu veterináru a potravinovú správu.

Chovatelia by sa mali snažiť zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, dodržiavať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa a realizovať pravidelné klinické prehliadky zvierat. Mimoriadne dôležité je zabrániť kontaktu domácich ošípaných s inými voľne žijúcimi zvieratami.

Chceme splniť klimatické ciele? Zdaňme mäso!

Implementácia Parížskej klimatickej dohody bude podľa investorov viesť niektoré krajiny k zavedeniu špeciálnej dane na živočíšne produkty. Píše partner siete EURACTIV, edie.net.

Najväčším rizikom je však podľa Feika migrácia infikovaných diviakov. Africký mor ošípaných ohrozuje územie Slovenskej republiky z Čiech, Poľska a Ukrajiny, upresnila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.

Vážna situácia je v Česku

Česká veterinárna správa k 16. januáru zaznamenala v okrese Zlín 191 prípadov nakazených uhynutých diviakov. Vo vysokorizikovej oblasti sa musí vykonať súpis všetkých hospodárstiev s chovmi ošípaných a všetky prasatá z neregistrovaných chovov utratiť.

Situácia u susedov je natoľko nebezpečná, že uvažovali o nasadení armády, čo však legislatíva nedovoľuje. Diviakov však odstreľujú policajní ostreľovači, od začiatku opatrenia odstrelili 130 zvierat.

Africký mor ošípaných nie je podľa Holéciovej nebezpečný pre ľudí, ale ak by sa dostal na Slovensko, ohrozil by tunajší chov ošípaných.